ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Ἐπέκτασις χωρικῶν ὑδάτων μέ νόμο μετά τίς εὐρωεκλογές

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ : Το άρθρο της εφημερίδας ΕΣΤΙΑΣ που μιλάει για την επέκταση των ναυτικών μιλιών από 6 που είναι σήμερα σε 12 , γράφτηκε στις 13 Μαΐου 2019.....σε σχόλιο μου  εδώ στις 5 Μαΐου 2019 - 10:34 μ.μ
ΠΡΙΝ από την εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, είχα σχολιάσει και είχα γράψει : Όλα θα λυθούν αυτόματα, με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων.Πρώτα θα μας δώσουν το ο.κ και θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα...δεύτερον θα μας εξοπλίσουν ασυζητητί και τρίτον...βλέπουμε.!!"
Η ώρα πλησιάζει...να είστε έτοιμοι για "περίεργες" εξελίξεις.!! Το 2019 είναι η προετοιμασία ..του τι θα δούμε το 2020..Για να λυθεί το θέμα ανάμεσα στον Αγαμέμνονα και τον Αχιλλέα...ο Αχιλλέας  δίχως την επέκταση των ναυτικών μας μιλίων στα 12 δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του....ακόμα και αν πάρουν φωτιά τα πλοία της συμμαχίας.!! Η απόφαση φυσικά για την επέκταση ΔΕΝ ανήκει σε καμία εξωνημένη "ελληνική" κυβέρνηση, αλλά  σε κέντρο πέραν του Ατλαντικού.!!

Στά 12 μίλια ἡ αἰγιαλῖτις ζώνη κατά περιοχές σέ Ἰόνιο καί Κρήτη

Η ΤΕΤΑΜΕΝΗ γεωπολιτική κατάστασις στήν εὐρύτερη περιοχή μας, μέ τίς τουρκικές προκλήσεις νά ὀξύνονται, ἀλλά καί τήν διεθνῆ κοινότητα νά ἀντιδρᾶ ὠθώντας τήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν σέ ἀπομόνωση, δημιουργεῖ τίς κατάλληλες συνθῆκες γιά διπλωματικές πρωτοβουλίες ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά. Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἤδη ἔχει ἀποφασισθεῖ, ἀμέσως μετά τίς Εὐρωεκλογές, ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων (αἰγιαλίτιδος ζώνης) νά γίνει διά νόμου καί ἐνδεχομένως ἀργότερα ἡ κήρυξις Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ).
Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις εἶχε τήν πρόθεση νά προχωρήσει σέ τέτοιες κινήσεις, τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μάλιστα εἶχε προβεῖ καί στήν ἀπαραίτητη προεργασία. Ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «Ἑστία», τό ἀρχικό σχέδιο ἦταν ἡ κήρυξις τόσο τῆς ΑΟΖ ὅσο καί τῆς ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν ὑδάτων νά γίνει μέ Προεδρικά Διατάγματα. Οἱ ἐξελίξεις ὅμως δείχνουν ὅτι τά πράγματα εἶναι ὥριμα, ὥστε οἱ ἀποφάσεις αὐτές νά τεθοῦν σέ ἐφαρμογή μέ τήν ὑπόσταση Νόμου. Καί αὐτό ἀναμένεται ὅτι θά γίνει στό ἀμέσως προσεχές διάστημα.

Ἡ πρώτη ἀναφορά τῆς «Ἑστίας» στό ἰδιαιτέρως σημαντικό αὐτό ζήτημα προδιέγραφε τίς προθέσεις τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Γράφαμε τότε:
«Ὅπως ἀποκαλύπτει στήν “Ἑστία” κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, στό πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων μέ τήν Ἀλβανία γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ στό Ἰόνιο, “εἴμαστε στήν φάση πού κλείνουμε κόλπους γιά νά ἀρχίσουμε νά μετρᾶμε τό εὖρος τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης στό πέλαγος αὐτό μέ προοπτική τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων στά 12 μίλια”. Ἡ βασική σκέψις εἶναι αὐτή ἡ ἐπέκτασις, πρῶτα στό Ἰόνιο (Ἀλβανία – Ἰταλία) καί μετά στήν Νότιο Κρήτη νά γίνει μέ Προεδρικά Διατάγματα. Ἐπειδή αὐτές εἶναι ρυθμίσεις κανονιστικοῦ περιεχομένου δέν πρέπει νά ἀποκλείεται ἡ κύρωσίς τους ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή καί ὄχι ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Πρός τοῦτο συνηντήθησαν μυστικά πρό καιροῦ στήν ἐθνική ἀντιπροσωπεία, καί χωρίς νά ἀνακοινωθεῖ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Νῖκος Βούτσης καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς. Διασταυρωμένες πληροφορίες μᾶς λένε ὅτι ἀντικείμενο τῆς συναντήσεώς τους ἦταν ἀκριβῶς αὐτό».
Μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς, οἱ διαπραγματεύσεις γιά τήν θαλασσία ὁριοθέτηση στό Ἰόνιο δέν ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάς μπορεῖ νά μένει ἀνενεργός, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία γίνεται ἡ μεγαλύτερη ἀναδιάταξις τοῦ γεωπολιτικοῦ σκηνικοῦ στήν περιοχή μας. Τά σχέδια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν παραμένουν σταθερά, καθώς τά ἔχουν ἐπεξεργασθεῖ ὁμάδες ἐμπειρογνωμόνων, καί προβλέπουν ὅτι ἡ ἐπέκτασις τῶν χωρικῶν ὑδάτων μας στήν Ἀλβανία, τήν Ἰταλία καί τήν Νότιο Κρήτη θά γίνει «κατά περιοχές», καί τό εὖρος δέν θά εἶναι παντοῦ τά 12 μίλια. Τά σύνορά μας μέ τήν Τουρκία εἶναι οὕτως ἤ ἄλλως προβληματικά. Ἄλλωστε τό Διεθνές Δίκαιο δίδει δυνατότητα ἐπεκτάσεως μέχρι τά 12 μίλια, ὄχι στά 12 μίλια. Εἰδική μελέτη γι’ αὐτό ἔχει συντάξει καί ἐπιστημονική ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου Χρήστου Ροζάκη.
Μία τέτοια κίνησις καί μάλιστα μέ τήν θεσμική ὑπόσταση Νόμου τοῦ Κράτους εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη ἀπάντησις στίς τουρκικές προκλήσεις, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἀνάλυσις τῆς συμπεριφορᾶς τῆς Ἀγκύρας ὁδηγεῖ στό ἀσφαλές συμπέρασμα ὅτι στήν δύσκολη θέση στήν ὁποία ἔχει περιαχθεῖ ἐξ αἰτίας τῶν πολιτικῶν τοῦ Ἐρντογάν, ἐπιδιώκει ἀποκλειστικῶς στήν «καταγραφή» τῶν ἀπαιτήσεών της, τίς ὁποῖες θά διεκδικήσει ἐνεργά, μόνον σέ περίπτωση πού ἡ διεθνής κατάστασις διαμορφωθεῖ πρός ὄφελός της.
Ἐν προκειμένω εἰδικοί ἐμπειρογνώμονες ὑπενθύμιζαν ὅτι καί ἡ εἰσβολή στήν Κύπρο ἐσημειώθη σέ μιά στιγμή κατά τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς εἶχε περιέλθει σέ ἀνυποληψία ἐξ αἰτίας τῶν σφαλμάτων τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος. Σήμερα ἡ κατάστασις εἶναι διαφορετική. Ὅλοι οἱ σημαντικοί «παῖκτες» τοῦ διεθνοῦς γίγνεσθαι ἔχουν καταδικάσει τήν στάση τῆς Τουρκίας. Ἴσως θά ἦταν ὑπερβολικό νά περιμένουμε ἐνεργό ἐμπλοκή τῶν ναυτικῶν δυνάμεών τους σέ μιά κρίση, ὅμως τό βέβαιον εἶναι ὅτι θά ἔχουμε τήν ἀμέριστη συμπαράστασή τους στήν διεκδίκηση κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, τά ὁποῖα –ἐν ἀντιθέσει πρός τίς τουρκικές διεκδικήσεις– βασίζονται στίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου.
Θά ὑπενθυμίσουμε στό σημεῖο αὐτό τήν στρατηγική σημασία τῆς ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων, πού θά διαμορφώσει νέα κατάσταση καθιστώντας πραγματικότητα τήν διασύνδεση τῶν ἀγωγῶν EastMed, Eurasia Interconnector, TAP, IGB μέ τά πρός ἀξιοποίησιν κοιτάσματα στό Ἰόνιο, τήν Κρήτη καί τήν Κύπρο. Τά κοιτάσματα, πού μέ τούς νόμους πού θά ψηφισθοῦν γιά ΑΟΖ καί χωρικά ὕδατα, καθιστοῦμε σαφές ὅτι δέν πρόκειται νά τά ἐγκαταλείψουμε στούς Τούρκους.

πηγή

9 σχόλια:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ είπε...


Εκείνα τα δώρα προς τον Αχιλλέα να τα βλέπαμε ξανά ....μήπως τώρα είναι λιγότερα ;

Να ζήτα να βάλουν κάτι παραπάνω για να πάρουν τον γαμπρό ,συγνώμη των ΑΡΧΗΓΟ ήθελα να πω.

Πρόσεξε όμως μην στεναχωρήσουμε τον Αγαμέμνονα και τους ακολούθους του χαχαχαχα.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΑ : Εκείνα τα δώρα προς τον Αχιλλέα να τα βλέπαμε ξανά ....μήπως τώρα είναι λιγότερα ;

Να τα ξαναδούμε γιατί όχι.!! Λοιπόν τότε ο Αχιλλέας είχε πάρει :


1) Τρίποδες - 7
2) Χρυσάφι - 10 τάλαντα βάρος
3) Λέβητες -20
4) Ίπποι -12 αγωνιστικοί
5) Αιχμάλωτες -7 + Βρισηίδα

Αυτά ήταν για άμεση παράδοση, ενώ ακολουθούσε και η εξής υπόσχεση - δέσμευση :
1) Λάφυρα (χρυσό -χαλκό) - 1 πλοίο
2) Αιχμάλωτες - 20 (Τροία)
3) Την κόρη του ως νύφη
4) ΠΟΛΕΙΣ ( ως προίκα) - 7

Πρώτα θέλουμε να μας αφήσουν να εξασκήσουμε το ΝΟΜΙΜΟ δικαίωμά μας, και να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια τα κυριαρχικά μας δικαιώματα....και μετά θέλουμε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ....και ΠΟΛΕΙΣ.!! Μέχρι να τα δούμε αυτά...δεν κουνάμε το δαχτυλάκι μας.!! Ας βγάλει το φίδι από την τρύπα ο Αγαμέμνονας, άλλωστε αυτός έδωσε τα πισώπλατα μαχαιρώματα στον Αχιλλέα, και όχι ο Αχιλλέας προς αυτόν. Αυτός πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη.

Δημήτρης είπε...

Λύκαστρε,ο Αχιλλέας πως θα αποφύγει το δηλητήριο του Πάρη αυτή τη φορά;

ΑΡΡΙΩΝ είπε...


Αυτά είναι τόσο καλά νέα,
ώστε και εφ' όσον πραγματοποιηθώσι,
και αυτό ο Σαλαμίνιος Αίας υπόσχεται
ότι θα επισκεφθή διάσημον Αργείτην ψυχοθεραπευτήν
ίνα απαλλαγή των μανιοκαταθλιπτικών
αυτοκτονικών του τάσεων.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Λύκαστρε,ο Αχιλλέας πως θα αποφύγει το δηλητήριο του Πάρη αυτή τη φορά;

Aγαπητέ Δημήτρη αυτή την φορά ο Αχιλλέας θα πρέπει να προσέξει την εκ των έσω προδοσία. Και να μην πηγαίνει σε μέρη που δεν πρέπει μόνος του, και άοπλος.!!

Δημήτρης είπε...

Επομένως,είναι ένα αρχέτυπο που μπορεί να σπάσει;Είναι όλα τα αρχέτυπα σε θέση να επαναδιαμορφωθούνε;

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Επομένως,είναι ένα αρχέτυπο που μπορεί να σπάσει;Είναι όλα τα αρχέτυπα σε θέση να επαναδιαμορφωθούνε;

Aγαπητέ Δημήτρη, τα Αρχέτυπα δεν σπάνε ποτέ, όπως ο Αχιλλέας, απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται κάθε φορά με μικρές διαφορές η αποκλίσεις.Ο χρόνος είναι κύκλος, η έννοια του κυκλικού χρόνου συνδέθηκε με την θεωρία της αέναης επανάληψης , σύμφωνα με την οποία οι αρχαίοι Έλληνες υποστήριζαν ότι ......οι ίδιοι άνθρωποι θα γεννηθούν ξανά , ενώ τα ίδια γεγονότα η παρόμοια (με μικρές αποκλίσεις) θα συμβούν ξανά και ξανά.

Δημήτρης είπε...

"τα Αρχέτυπα δεν σπάνε ποτέ, όπως ο Αχιλλέας, απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται κάθε φορά με μικρές διαφορές η αποκλίσεις"

Φίλε Λύκαστρε,εφόσον μιλάμε για την επιβίωση εν τέλει του Αχιλλέα,δεν πρόκειται για μια μικρή απόκλιση αλλά για κοσμογονική αλλαγή.Φαντάζεσαι τον Αχιλλέα να γυρνά ζωντανός νικητής στη Φθία,με την Τροία και τον Αγαμέμνονα εν τόπω χλοερώ;Παράδεισος!Ίσως ο Πηλείδης αυτή τη φορά να επικεντρωθεί στο να παραμείνει ζωντανός και όχι στο να πέσει η Τροία.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ : Φίλε Λύκαστρε,εφόσον μιλάμε για την επιβίωση εν τέλει του Αχιλλέα,δεν πρόκειται για μια μικρή απόκλιση αλλά για κοσμογονική αλλαγή.Φαντάζεσαι τον Αχιλλέα να γυρνά ζωντανός νικητής στη Φθία,με την Τροία και τον Αγαμέμνονα εν τόπω χλοερώ;Παράδεισος!Ίσως ο Πηλείδης αυτή τη φορά να επικεντρωθεί στο να παραμείνει ζωντανός και όχι στο να πέσει η Τροία.

Aγαπητέ Δημήτρη ο Αχιλλέας έπεσε θύμα δολοφονίας καλά οργανωμένου σχεδίου από άτομα τόσο μέσα από το στρατόπεδο των Αχαιών όσο και μέσα από το στρατόπεδο των Τρώων. Αν δεν πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο κρυφό ραντεβού, που το είχαν σχεδιάσει οι αντίπαλοι του...θα ζούσε θα κούρσευε την Τροία και μετά θα γυρνούσε στο παλάτι του στην Φθία.Στον ναό του Θρυμβαίου Απόλλωνα..έγινε η δολοφονία του, όπου εκεί πήγε ΑΟΠΛΟΣ διότι από ότι μαθαίνουμε από τα Κύπρια Έπη ο Αχιλλέας (έτσι του είχαν πει , ότι υπήρχε σχέδιο να τα κάνουν ειρήνη με τους Τρώωες) ο Αχιλλέας είχε συμφωνήσει να παντρευτεί την Κόρη του Πρίαμου Πολυξένη.!! Ας σκεφτούμε όμως μόνο αν όντως γινόταν αυτός ο γάμος μεταξύ Αχιλλέα και Πολυξένης της κόρης του Πριάμου που ήταν ο βασιλιάς της Τροίας...πρώτον τι κατάληξη-συνέχεια θα είχε ο Τρωικός Πόλεμος, και δεύτερον ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΧΑΣΟΥΡΑ από όλο αυτό.!! Γιατί σε κάποιες ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει....παράδειγμα από την ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΠΑΝΤΡΕΜΑ) Ρωσίας και Κίνας ΧΑΝΕΙ το Ν.Α.Τ.Ο.

Παίζονταν χοντρό παιχνίδι και τότε, όπως και τώρα....απλά στις μέρες μας, ο Αχιλλέας δεν θα πρέπει να πέσει πάλι στην "παγίδα" που θα του στήσουν...διότι πάλι θα στηθεί η παγίδα.!!Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ...ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.!!
Τότε οι Τρώες δεν θα τα είχαν καταφέρει να τον δολοφονήσουν...αν δεν είχαν βοήθεια ΑΠΟ ΜΕΣΑ .!!Κάποιος απο μέσα απο το στρατόπεδο των Αχαιών , τον πλησίασε και του μίλησε για το σχέδιο παπάντζα περί ειρήνης με τους Τρώωες, και τον γάμο-συμφωνία του με την κόρη του Πριάμου. Και αυτός ο κάποιος περνούσε συχνά μεταμφιεσμένος μέσα στην πόλη της Τροίας. Σε κατά μέτωπο επίθεση ουδείς είχε την παραμικρή πιθανότητα να βγεί νικητής από την αναμέτρηση του με τον Αχιλλέα....ήταν χαμένος από χέρι.!! Μόνο με πουστιά μπορούσαν να τον "φάνε" όπως και το κάνανε.