ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

ΗΡΩΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΑ (ΙΙΙ)

Μειδίας ο Συγγράφων :

   (Σωκρατίδης, Ευτυχίδης.)   
(ΟΙ ΔΕ ΗΡΩΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΜΗΤΕ ΕΝΤΟΛΑΣ )

ΕΥΤ:  Προχριστιανικώς πάντως και έως την πιο βαθείαν αρχαιότητα, θρησκευτικούς ολοκληρωτισμούς, προσηλυτισμούς  και πολέμους δεν είχαν. Περίεργο δεν είναι;

ΣΩ: Καθόλου. Οι αρχαίοι εθνικοί πολιτισμοί δεν ήταν θρησκειοκεντρικοί όπως οι επακολουθήσαντες μονοθεϊσμοί. Το μόνο περίεργο είναι ότι κανένα επίσημο ιστορικό ή θρησκευτικό βιβλίο σήμερα δεν έχει εστιάσει και προβληματιστεί σ’ αυτό το σημαντικό και άξιο ιδιαιτέρας μελέτης κοινωνικό και ψυχολογικό φαινόμενο. Διότι έχει μείζονα σημασίαν και αξίαν δια την ψυχοδιανοητικήν υγείαν και ισορροπίαν της ανθρωπότητος.

ΕΥΤ: Φροντίζει βλέπεις το σύστημα γι αυτό.Για το καλό μας φυσικά. 

ΣΩ: Στους αρχαίους καιρούς κάθε έθνος είχε την ιδική του θρησκεία και τους τοπικούς θρησκευτικούς του ήρωες που δεν ενδιέφεραν λατρευτικώς κανένα άλλο έθνος, οπότε υπήρχε γενικώς πνεύμα θρησκευτικής ανοχής και ανεξαρτησίας, ένα ανώτερο, ανεξίθρησκο και εξευγενισμένο άρα επίπεδο ελευθέρας σκέψεως, πνευματικότητος και πολιτισμού.

ΕΥΤ; Πράγματι. 

ΕΥΤ; Στην Ελλάδα μάλιστα η θρησκεία ήτο ρυθμισμένη εις  τα μέτρα του ελευθέρου πολίτου και όχι ο πολίτης στα μέτρα μιας τερατώδους, δίκην Προκρούστου, δεσποτικής και ολοκληρωτικής θρησκείας που κομματιάζει την ανθρώπινη ελεύθερη προσωπικότητα για να διαιωνίζη την ύπαρξί τηης. Ως εκ τούτου δεν είχε κανένα νόημα ο θρησκευτικός δογματικός ολοκληρωτισμός ούτε και ο θρησκευτικός προσηλυτισμός, απόστολοι των εθνών κ.λ.π.,  όπως έγινε αργότερα με την επικράτησι των αυτοκρατορικών οικουμενικών μονοθεϊστικών θρησκειών στον δυτικό κόσμο.( είς θεός άνω, είς βασιλεύς κάτω.)

ΕΥΤ: Πώ πώ! Όλα του κόσμου τα στολίδια, μόνο ελληνικά. 

ΣΩ: Και όλα χαρισμένα ή κλεμμένα. Ενίοτε δε και εσκεμμένως διαστρεβλωμένα. Και παραπεποιημένα; Πώς λέμε παραποίησι –που είναι και ποινικά κολάσιμος- στολής; Παράδειγμα ¨δημοκρατία¨, ¨εκκλησία¨. Έχουν καμιά σχέσι με την αρχαιοελληνική δημοκρατία ή εκκλησία;

ΕΥΤ: Όχι φυσικά. Και μόνο αν αναλογισθή κανείς ότι επί της δημοκρατίας εκείνης κόμματα πολιτικά δεν υπήρχαν ούτε ανά τετραετία βουλευτικές εκλογές αφού οι βουλευταί αυτοί έβγαιναν δια κλήρου μεταξύ των ελευθέρων ¨εκκλησιαστών΄ ανδρών πολιτών, των δυναμένων φέρειν όπλα, και για ένα χρόνο μόνο στη ζωή τους, και ποτέ επανεκλεγόμενοι.…

ΣΩ: Σαφώς. Όσο δε για εκείνη την αρχαιοελληνική εκκλησία του δήμου (συνέλευσις-εκκλησία των ελευθέρων πολιτών), έχει καθόλου σχέσι με την σημερινή ¨εκκλησία¨ των απολιτικών οπαδών της θεατρικής θρησκευτικής λατρείας;

ΕΥΤ:  Καμιά φυσκά.

ΣΩ: Οπότε τί έχομε σήμερα; Ούτε καν μίμησι καμιά ή αντιγραφή της προκοπής των αρχαίων Ελλήνων δεν έχομεν όπως είχαμε επί αρχαίας Ρώμης, και  στην Ευρώπη επί αναγεννήσεως, ανθρωπισμού έως και Διαφωτισμού. 

ΣΩ: Γι αυτό αυτοί οι σφετερισταί και εκμεταλλευταί των ελληνικών ονομάτων και του ελληνικού πολιτισμικού γοήτρου, οι παραχαράκται τόσο της σημερινής κάλπικης ¨δημοκρατίας¨ όσο και της ¨νόθου¨ εκκλησίας, μισούν τον ελληνισμό και τις αιώνιες και αξεπέραστες αξίες και αλήθειες του. Γι αυτό και ναρκοθετούν τον ελληνογενή δυτικό πολιτισμό της ελευθερίας και του δικαίου, ανοίγοντας τις Κερκόπορτες στους αφρασιάτας βαρβάρους λαθροεισβολείς όπως στο παρελθόν οι τελευταίοιι, ανίκανοι και διεφθαρμένοι, Ρωμαίοι και Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Το τέλειον έγκλημα διαπράττοντες, το και χωρίς μέχρι στιγμής τιμωρία.

ΕΥΤ: Μέχρις στιγμής είπες.

ΣΩ: Έστιν γαρ δίκης οφθαλμός ός τα πανθ’ ορά. Ου μην αλλά και αι φοβεραί χωροφύλακες αυττής Ερινύες καραδοκούν άγρυπνες παντού επιστατεύουσαι την θεία νομοτέλεια και ελέγχουσαι πάσαν Ύβρν καθώς και ο σοφός Ηράκλειτος αναφέρει λέγων ότι ούτε κι ο θεός ήλιος δεν μπορεί να κάνει του κεφαλιού του. Πόσο μάλλον εάν ζη ακόμα ο βασικός μάρτυς κατηγορίας του πολιτισμικού αυτού εγκλήματος;

ΕΥΤ:Ο Έλλην να εικάσω; 

ΣΩ: Ακριβώς. Αφού έστω και είς εν ζωή Έλλην αν υπάρχει, το παγκόσμιον σύστημα-Βαβέλ του ψεύδους, της δεισιδαιμονίας και των θρησκευτικών γενοκτονικών εγκλημάτων κινδυνεύει ανά πάσαν στιγμήν αποκαλυφθήναι και τιμωρηθήναι. Παρόντος γαρ και ομολογούντος του αληθούς δημιουργού-ποιητού, του ΈΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ και ΑΝΘΡΩΠΟΥ, πάσα προσπάθεια κλοπής, ιδιοποιήσεως και παραποιήσεως, εκ μέρους των παγκοσμίων συνωμοτών και παραχαρακτών, της ιστορικής και επιστημονικής αλήθειας είναι καταδεδικασμένη εκ των προτέρων. Ο ελεύθερος Έλλην, ο φυσικός αυτουργός, κληρονόμος, διαχειριστής και συνεχιστής της πολιτισμικής του κόσμου αρετής και αληθείας ως και οι ανά τον κόσμο ελεύθεροι οπαδοί και συνεχισταί του έργου του, δεν έχουν ειπεί ακόμα την τελευταία τους λέξι.  

ΕΥΤ: Μήπως υπερβάλλεις και υπερεκτιμάς κάποια πράγματα;Μήπως σε παρασύρει ο άμετρος εθνικός σου ναρκισσιμός.και οίστρος; 

ΣΩ: Καθόλου. Εξαερώνω, τακτικά και ορθολογικά, τα μυαλά μου και δεν επικάθημαι ρομαντικά σε άδεια μεταφυσικά σύννεφα.

 ΕΥΤ: Μα… ο Έλλην αυτός είναι, δυστυχώς για μας, σήμερον, υπέρ ποτέ και άλλοτε, αμελητέα ποσότης και ποιότης, Συρρικνωμένος και μίζερος, ζη σε μια υποθηκευμένη γεωγραφική γωνιά, γενοκτονούμενος διαχρονικώς και συστηματικώς, και ήδη λαθρομεταναστευτικώς εκτοπιζόμενος.  Αφού σαν την Ινδία λόγω ιστορικού και πολιτισμικού βάθους έδει έχειν μας πληθυσμό κανονικά και τί βλέπομε; Για αφανισμό.μάς πάνε μέσω της ξεπουλημένης ξενοκρατικής, αποικοκρατικής, εθνοκκτονικής ψευτοδημοκρατίας. Μέχρι και την θείαν γλώσσαν των προγόνων μας κινδυνεύομεν απωλέσαι από τον συστηματικόν τόσο ορατόν όσον και αόρατον, τον και άνισον πόλεμον που υφίσταται, εντός και εκτος συνόρων της η φυλή μας. Τί σε κάνει λοιπόν ώστε υπολογίζειν και εξυψώνειν αυτόν τον Έλληνα τόσο; 

ΣΩ: Το παρελθόν, η μνήμη και το αίμα του με κάνει.Οι ουράνιες ρίζες του οι τόσο βαθιά χωμένες στο χρυσό χώμα της ιστορίας που και το δένδρο όλο να κοπείη, - τόσες φορές άλλωστε δεν κόπηκε ; - όλο και νέα θα πετά βλαστάρια. Γιατί το δένδρο αυτό το φύτεψε αθάνατος θεός από ψηλά, και η μοίρα του, μια μέρα, είναι να πάει ψηλά, το ίδιο ψηλά όσο ο δημιουργός του για να τον φτάση και να τον σκεπάση. Δεν υπάρχει εδώ ηλιθιότης, μίσος, φόβος, βία και αποκλεισμός αλλά μόνο η φυσική αλήθεια.  Όλοι, καλοί και κακοί, ευεργετούνται ανιδιοτελώς απ’ τον Έλληνα γιατί έτσι λειτουργεί η μεγάλη θεία ψυχή, αδειάζει  για να μπορεί να είναι πάντα γεμάτη, χαρίζοντας εκ του περισσού και παντού ομορφιά, ευγένεια και καλοσύνη. Αυτή είναι η αρχοντική, ηγεμονική ψυχή των Ελλήνων ηρώων που συγχωρούν τους πάντες γιατί τους χρεώνουν όλους στην αιωνία θεία Δίκη.  Τόσο θεό, ουράνια βλάστησι και αθάνατη ζωή χωρά το ιερό ελληνικό πνευματικό κύτταρο, αυτό που έθρεψε όλους τους γηίνους πολιιτισμούς και ταπείνωσε όλους τους διαχρονικούς τυράννους της ανθρωπότητος. Θάρρος και πίστι λοιπόν ημείς οι εναπομείννατες πιστοί Έλληνες έχοιμεν αν και ουδέποτε η ελπίς της νίκης και ο ήλιος της δικαιοσύνης και τα προσβλέποντα σε μας φιλελεύθερα έθνη θέλουσι μας εγκαταλείψειν .

ΕΥΤ: Δε λέω αλλά μήπως γυναικείο συναίσθημα είναι όλα αυτά , μήπως ξεθύμανε, οριστικά και αμετάκλητ: α, αυτό το νέκταρ και η αμβροσία των θεών- αρετών του Έλληνος; 

ΣΩ: ¨Όχι όσο υπάρχουν δίκαιοι, απροσκύνητοι Έλληνες, ο ¨Ελλην άνθρωπος, ο ελληνισμός, ο πρωτοπόρος και ευεργέτης εκπολιτιστής και απελευθερωτής της ανθρωπότητος. ¨ Ότι ο νους και η καρδία δια τον άνθρωπον, η Ελλάς δια την ανθρωπότητα¨ είπε  ο Γκαίτε. Όλοι οι σοφοί του κόσμου είναι και οι πιο αξιόπιστοι μάρτυρές υποστηρικταί μας. 

ΕΥ  Και όλες οι αβρααμικές μονοθεϊστικές θρησκείες εναντίον μας. Φρίκη!

ΣΩ: Το πολύ φως τυφλώνει. Και κυρίως αυτούς που σαν τις γλαύκες προτιμούν τα σκοτεινά θρησκευτικά κυνήγια.και θηράματα.  Ο Έλλην όμως ως υιός-φυλή του φωτός της σοφίας, της αδόλου και αφθόνου γνώσεως,  προϋπήρξε και εδοξάσθη τόσον όσον ούς ουδείς άλλος  σ’ αυτόν τον ιερό γεωγραφικό του χώρο. Αυτός που και ως νικητής και ηττημένος διδάσκει, γλυκαίνει  και εξημερώνει με τα λόγια και τους τρόπους του, το ηρωικό μεγαλόψυχο παράδειγμά του, εχθρούς και φίλους.. Τόσο μεγάλη του έδωσε ο Δημιουργός ψυχική αντοχή και αήττητο πνεύμα ώστε σαν θεός της αγάπης όχι μόνο συγχωρεί τις αμαρτίες, τα βάρβαρα ένστικτα, των εχθρών του, αλλά  με τον αξιοθαύμαστο, μοναδικό ελληνικό τρόπο του τα μεταπλάθει και τα μεταβολίζει, σε δημιουργικές αρετές και χαρίσματα των Μουσών.

ΕΥΤ: Αληθής ο λόγος και ευφραντικώς πολύτιμο το πνεύμα σου, ω ελληνοδιδάσκαλε των αγαθών. Ουδείς γαρ νουνεχής και απροκατάληπτος, ουδείς αληθώς φιλάνθρωπος και φιλόθεος,  θα διεφώνει προς όσα λέγεις δια το πολιτισμικό μέγεθος και πνευματικόν ύψος του απαραμίλλου διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού. 

ΣΩ; Και δια τούτο και η σχετικά πρόσφατος χριστιανική εποχή της ανθρωπότητος, θεωρείται δια τους θαυμαστάς και αντικειμενικούς μελετητάς του αρχαιοελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, και εν συγκρίσει προς αυτόν τον διάδοχον αυτού μονοθεϊσμόν, εποχή βαθείας παρακμής, καταπτώσεως και εκφυλισμού τόσο των Ελλήνων όσον και της ανθρωπότητος εν γένει. .

ΕΥΤ: Προφανώς ¨το πνεύμα και εις το χώμα λάμπει¨ παρά το μένος των φθονερών κατεδαφιστών του ως λέγει και ο εθνικόφρων εκ Μεσολογγίου ποιητής.

ΣΩ: Αν και, δια να ώμεν δίκαιοι, δεν φταίει εξ ολοκλήρου η νέα του βυζαντινή θρησκεία, αν ο νεώτερος Έλλην, και επί τόσους αιώνες, επιτραπήτω μοι λέγειν, αυνανίζεται, αδρανών και αδυνατών αρθήναι εις το προχριστιανικόν του ηθικοπνευματικόν και πολιτισμικόν ύψος και ποιότητα. Γιατί πολύ λόγος γίνεται σήμερα γι αυτό και ως πρόφασις, δικαιολογία ¨εν αδρανεία¨ της φυλής παρά ¨εν ενεργεία.¨  

ΕΥΤ: Ισχύει κι αυτό.  Αλλά πώς θα ¨ήρετο¨ (Πρτ. Του ρ. αίρομαι) ο Έλλην αυτός εις το επιβαλλόμενο ύψος του;¨   : 

ΣΩ: Απλά μελετώντας σοβαρά την αρχαία γραμματειακή του κληρονομιά, διδασκόμενος και  μιμούμενος αναλόγως. Διαχρονικής γαρ σοφίας και αξίας.   

ΣΩ: Οι Έλληνες και τα έθνη επιστρέφουν και αυτή την φορά θα επιστρέψουν για πάντα.Το έθνος είναι η πραγματική φυσική θρησκεία και ασφαλές καταφύγιο του ελευθέρου ανθρώπου. Γι αυτό βλέπομεν και το παράδοξον αυτό ιστορικό το πως επί οθωμανοδουλείας,  ο εθνικός θεός της ιστορίας εταπείνωσε την παντοδύναμο ελληνορθοδοξία;

ΕΥΤ:  Εταπείνωσε είπες;

ΣΩ: Ακριβώς. Αφού τί άλλο ει μη εξ ουρανών θεία Δίκη-ταπείνωσις είναι για μια δογματική, αυθαίρετο  μονοθεϊστική θρησκεία, μια θρησκεία κατ’εξοχήν αντεθνικής, διεθνιστικής και κυρίως ανθελληνικής δογματικής ταυτότητος, θρησκείαν απηνή διώκτη παντός ελληνικού και αρνητή ακόμα και του εθνικού ελληνικού ονόματος του ποιμνίου της (Ρωμηοί και όχι Έλληνες) όπως η ελληνορθοδοξία να αναγκάζεται στο τέλος συμπεριφερθήναι ως υποκατάστατο της ελληνικής  και εθνικής ταυτότητος;

ΕΥΤ: Χμ Ανάγκα γαρ και θεοί και θρησκείαι πείθονται. Έβαλε άφθονο εθνικό νερό στο κρασί του ο χριστιανισμός βέβαια όπως και στα δυτικά ελληνοπρεπώς πολιτισμένα κράτη. Γιατί αλλιώς θα έχανε την εθνική πελατεία του και θα χρεωκοπούσε θρησκευτικά.Μεσαιωνικός σανός τέλος.   

ΣΩ: Γι αυτό και ουκ ολίγοι θρησκευτικοί αιωματούχοι,, αρχιερείς έως και ταπεινοί ιερείς, κατά την ελληνικήν εθνεγερσίαν όπως και επί υστεροβυζαντινής και οθωμανικής περιόδου, ανεδείχθησαν θερμοί πατριώται και φιλέλληνες, θέσαντες το ιδεώδες της εθνοφυλετικής ελευθερίας υπεράνω του επαμφοτερίζοντος,  καιροσκοπικού και υπολογιστικού δόγματος και πνεύματος της χριστιανικής των θρησκείας.  

ΕΥΤ: Δεν έσωσε πάντως τόσο τότε η θρησκεία τον Οθωμανόδουλο Έλληνα όσον το φυλετικό του δαιμόνιο αυτήν.

ΣΩ: Δεν αμφιβάλλω. Ο λαός έχει πάντα τον πρώτο λόγο είτε με την ενεργετική είτε με την παθητική του στάσι διαμορφώνοντας τα γεγονότα. Όσο για τον συνεταιρισμό εξουσίας και θρησκείας κατακτηθέντων τα κοινά συμφέροντα τα έχουν αυτά. .

ΕΥΤ; Εντάξει, σε καθεστώς δουλείας λειτουργεί κατ’ ανάγκην, εθνοκεντρικά και σωτήρια,η κρατούσα ημών θρησκεία. Εν ειρήνη όμως;

ΣΩ:  Εν ειρήνη δυστυχώς και όπως επί Βυζαντίου το πράγμα αλλάζει. Εδώ η εκκλησία, και ως έχουσα κατοχυρώσει την βασική θρησκευτική πελατεία της, σφυρίζει εθνικώς αδιάφορα. Αν και πάλι, π.χ. όπως και νυν, της ¨δημοκρατικής¨ λαθροεισβολής μεταναστών σοβούσης, δύναται η θρησκεία αποβήναι εθνικώς χρήσιμη παρέχουσα εις τον ξένον επήλυδα το οιονεί υπερπολύτιμο θρησκευτικό πιστοποιητικό, διαβατήριο- χριστιανική βάπτισι  απαραίτητο δια με εθνικούς όρους κοινωνική του ένταξι και αφομοίωσι.  :

ΕΥΤ: Πότε Βούδας πότε Ιούδας δηλαδή;  Χμ! .

ΣΩ: Ψυχραίμως έχωμεν. Η θρησκεία είναι δαιμόνιον το δημιούργημα. Δίβουλον και διπρόσωπον όπως ο θεός Ιανός. Ο αληθινός θεός είνε, κατά βάθος,έξαλλος μαζί της. Μισή δουλειά και μισή ζημιά. 

ΕΥ: Χα, χα! Ούτε ο μαγαζί του δεν ορίζει αυτός ο θεός!

ΣΩ: Επιφυλάσσεται προφανώς του ρίψαι τον κεραυνόν του μήπως συναπολέσοι μετά του κακού και το καλό. Εξάλλου έτερον η αστική και άλλο μοναστική-καλογερική, η σκληροπυρηνική θρησκεία.. 

ΕΥΤ: Χα. Είναι κι αυτό.Μαλακό το αστικό και σκληρό το μοναστηριακό θρησκευτικό πορνό.  Αστειεύομαι. Όπως κράτος και παρακράτος, τρόπον τινα. Και όπως η μεταπολιτευτική ελληνική Βουλή και η εξωκοινοβουλευτική ¨ 17 Νοέμβρη.¨ 

ΣΩ: Ο λαός  θεωρεί τα μοναστηριακά συγκροτήματα, Λ.Ο.Κ. της Ορθοδοξίας, εκφράζειν το γνήσιο επαναστατικό  αναχωρητικό, θρησκευτικό πνεύμα.

ΕΥΤ: Λ.Ο.Κ.Ορθοδοξίας… Κατ’εμε ατυχής  μεταφορά. Ο ησυχαστικός (ομφαλοσκοπικός)  μοναχισμός τηε Ορθοδοξίας υπήρξε απόλυτα φυγόστρατος. Ούτε ένα μοναστικό τάγμα σταυροφόρων ιπποτών δεν ανέδειξε ποτέ όπως ο καθολικισμός. Βυζαντινές μόνο πουστοκολλεγιές-αλλαξοκωλιαλιές με τον βάρβαρο Μογγολότουρκο έκανε. ..

ΣΩ: Και ο οποίος προβατίσιος ορθόδοξος καλογερισμός ήτο που επετάχυνε και την παρακμήν κσι πτώσι του Βυζαντίου. Όπως και σήμερα εμποδίζει και την αστική θρησκείαν της Ελλάδος, συντηρητικήν εκ φύσεως, του εκσυγχρονισθήναι υπερδογματικώς και εξευγενισθήναι εθνικώς. 

ΕΥΤ: Δεν υπάρχει μείζων παραφροσύνη από το θεωρείν παράδειγμα προς μίμησιν και πρότυπον πολίτου ένα τέτοιο αξιολύπητο πλάσμα όπως ο θεολυσσασμένος φρενοβλαβής ερημόβιος.

ΣΩ: Ένας φυγόπονος ανθρωπάκος απλά είναι που καλύπτεται πίσω απ’τα  καθιερωμένα σχήματα της θρησκείας και της ευλάβειας.

ΕΥΤ: Και βραδυφλεγής βόμβα πάντως  στα κοινωνικά και εθνικά θεμέλια. Έχουν πέρασι όμως στον λαουτζίκο και θησαυρίζουν, εντός και εκτός Ελλάδος. Ταλιμπάν, τρομοκράτες και προστάτες συνάμα των ψυχών.

ΣΩ: ¨Ο τρώσας και ιάσεται¨ δεν λένε; 

ΕΥΤ: Κι όταν ακούνε για ελληνικό πολιτισμό βγάνουν ειδωλολατρικά σπυράκια. 

ΣΩ; Αριστούχοι παντού οι Έλληνες και στα θρησκευτικά σκράπες.

ΕΥΤ: Έλα ντε! Μόνο με πραξικόπημα θα ίσχυε αυτό.

ΣΩ: Βάλε και με μια ντουζίνα γενοκτονίες αγάπης. Σκυθόπολις λόγου χάριν.

ΕΥΤ: Αχά! Θερμοκήπια αγιότητος κατά τ’ άλλα..

ΣΩ:: Θρησκευτικόν συναίσθημα. Ουδέν ρατσιστικότερον και αλογιστικότερον του συναισθήματος τούτου. Αφού δεν θέλουν οι αισθημαματίες αυτοί παραδεχθήναι το αυτονόητον:  το υπάρχειν και άλλαις θρησκευτικαίς γλώσσαις πέραν της ιδικής των που έμαθαν εκ γενετής ομιλείν.

ΕΥΤ: Αλίμονο. Γύρω γύρω όλοι και στη μέση η πίστις. Και όσο πίστευε και μη ερεύνα τόσο καλυτέρας ποιότητος η πίστις αυτή!  

ΣΩ; Και να ήξεραν οι δόλιοι. ότι προτιμότερον μία καλοπροαίρετος απιστία από μια λάθος πίστι!

ΕΥΤ: Σοφό αυτό.

ΣΩ; Ο εχθρός της κανονικότητος να δίδει ηθικές συμβουλάς περί κανονικότητος… Ότι νάναι.

ΕΥΤ: Η μεγάλη του Γένους θεατρική σχολή. 

ΣΩ: ¨Μέγα το του θρησκευτικού πάθους κράτος.¨   .

ΕΥΤ: Η πανδημία μιας θρησκευτικώς μεταδιδομένης, τρέλας! 

ΣΩ: Τα ανώμαλα θαύματα της εξουσίας είναι αυτά. Έχεις όλα τα δημοσιομεσίτικα διαφημιστικά λιβανιστήρια  δικά σου; Αν ναι, τότε μπορείς, αυθαίρετα και άνετα, μέχρι και θεός αυτοανακηρυχθήναι. Καμια αντίστασι. Η μισθοδοσία μόνο καλώς να έχοι.  Πάντως μια μοναστηρολαγνεία, ένα θρησκευτικό ρομαντισμό, είναι γεγονός,  τον έχομε ως λαός, αναμφισβήτητα.  

ΕΥΤ: Έχομε υπέροχα βουνά, γι αυτό.

ΣΩ:Κι όμως η έρημος εξακολουθεί μεγαλώνειν¨ ως είπε και ο βόρειος σοφός. Αλίμονον εις τον καλλιεργούντα εντός του ερήμους.¨

ΕΥΤ: Ο Νίτσε ξέρω. ¨ Weh dem die wuste birgt.΅

ΣΩ: Θεολογικά δόγματα και θρησκευτικά απόρηττα μυστήρια, όλα αυτά ξεκίνησαν από καθαρά φιλοσοφικαίς έννοιαις  και σύμβολα όπως και ιεραίς αστρονομικαίς αλληγορίαις, από μια κωδικοποιημένη και  ¨μυθολογοτεχνική,¨ θρησκευτικά εκλαικευμένη, επιτομή αρχαίας πανεπιστήμης στις οποίες αργότερα τα ιερατεία έδωσαν μυστικιστικό όσο και θεατρικό, ειδωλολατρικό χαρακτήρα.

ΕΥΤ: Εμπορικό εννοείς;

ΣΩ: Μέσα είσαι. Κι μη μοι είπης γιατί διότι απλούστατα η ειδωλολατρία πουλάει και πουλάει τρελά.

ΕΥΤ: Μα ο χριστιανικός μονοθεϊσμός και ειδωλατρία δεν… 

ΣΩ: Κατ’ όνομα ναι. Εν τοις πράγμασι όμως όχι.

ΕΥΤ: Πώς γίνεται αυτό; Και γιατί;

ΣΩ: Δεν είπαμε εξουσία είμαι και όπως ό,τι θέλω κάνω και λέω;¨Απλά τα δικά μου είδωλα τα ονομάζω μη είδωλα. Ευκολάκι.

ΕΥΤ: Και οι πιστοί το χάφτουσι; 

ΣΩ: Αν το χάφτουσι; Το χάφτουσι και το παραχάφτουσι. Ο λαός, το πλήθος λατρεύει την εκάστοτε δύναμι μέσω των άρτων και θεαμάτων που προσφέρει. Δεν ψάχνεται για το βάθος. Δεν βλέπεις τί πέρασι έχει η Γιουροτσιρκοβίζιον;

ΕΥΤ; Χά! Γιουροτσιρκοβίζιον; Έγραψες. Το κρατάω.

ΣΩ: Ωραία, κράτα τότε κι αυτό; Το πρώτο θέατρο και τον πρώτο θίασο η θρησκεία τα επενόησε. Και ο χριστιανισμός δεν θα ήταν η θρησκευτική εξαίρεσι του αρνηθήναι τα τρελά κέρδη της προσκυνηματικής ειδωλαλατρίας. Είδες εσύ κανένα στρατό κατοχής καταργείν τους οίκους ανοχής των κατακτηθέντων;

ΕΥΤ: Όχι φυσικά. Αφού μπορεί απλούστατα φορολογείν και εκμεταλλεύεσθαι την επκερδή αυτή την τεράστια επιχείρησι επ’ ωφελεία του.

ΕΥΤ: Το πλήθος πάντως μάλλον σαν ποδοσφαιρική ομάδα την θρησκεία του εκλαμβάνει. Καθόλου στα σοβαρά. .

ΣΩ: Μόνο που τα κοινωνικά αποτελέσματα της θρησκείας ως δυνάμεως εξουσίας είναι πολύ σοβαρά και επικίνδυνα. Κι αυτό γιατί πολεμά την γνώσι και την ελευθερία και προωθεί τον φόβο και την υποταγή. Τρομακτικός διδάσκαλος δουλείας για την ακρίβεια όπως λέει κι ο εθνοδιδάσκαλος.

ΕΥΤ; Δυστυχώς. Αυτές οι δουλικές υποκλίσεις, επικύψεις και τα χειροφιλήματα, τα επί γονάτων, και εκέινες οι μπουσουλούδες της Τήνου!

ΣΩ: Λες και ο θεός κολακεύεται και προσεγγίζεται ανάλογα με το πόσο το κεφάλι του πιστού πλησιάζει το χώμα και τα πόδια σου τον ουρανό!   Τι τα θές; Το θέατρο, το θέαμα, η ειδωλολατρία πουλάει, πουλάει τρελά όπως και ο φόβος. Ώστε μαζί, λατρεία και φόβος χτίζουν αυτοκρατορίες και τυραννίες αλλά και επίζηλα αξιώματα και θέσεις εργασίας που με την σειρά τους αναπαράγουν και ανακυκλώνουν την κακοδαιμονία και αβελτερία του ανθρ. γένους, την  εν αγνοία, βία και τρόμωι θρησκευτική νόσο, νόσο επιδημική και μεταδοτική.

ΕΥΤ: Μεγάλη κουβέντα είπες.

ΣΩ: Υπάρχει και μείζων αυτής: ¨Φυλάχτε το μυαλό σας, κερδίστε την ελευθερία σας, σώστε την ψυχή σας. Αυτοσωθήτε! Ο θεός είναι παντού εκτός από εκεί που τον λατρεύουν εκ του πονηρού, υποκριτικά και κυρίως ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ. Στους ναούς του δηαλαδή. Μακριά λοιπόν. Γιατί εκεί δυστυχώς συναντώνται μόνο δειλοί, αμόρφωτοι, ψεύται και υποκριταί, ΉΤΟΙ όσοι πωλούν και όσοι αγοράζουν, αναίσχυντα, ξεδιάντροπα, την του θεού εφησυχαστική θρησκευτική ψευδαίσθησι.

ΕΥΤ: Εύστοχα όσο και επώδυνα, δυστυχώς περιέγραψες αυτήν την φριχτή αλήθεια.  

ΣΩ: Το μέγιστο και ιερότερο μυστήριο είναι ο άνθρωπος. Μ' αυτόν θ' ασχοληθή, σοβαρά και τίμια, επί τέλους κανείς;

ΕΥΤ: Αλλά τί εστί άνθρωπος;

ΣΩ: Η εικών του σύμπαντος. Σώμα θεός, μέλη θεοί, σπλάχνα δαίμονες, και νεύρα πνεύματα αρμονίας και ζωής δεσμοί. Έτι δε, τα μεν νοήματα αυτού σοφία επιστημών και τεχνών, τα δε  αισθήματα αφορμαί τεχνών, τα τε πάθη αφορμαί θρησκειών.   

ΕΥΤ: Κι όμως σ’ αυτή την φάσι του τεχνολογικού πολιτισμού ο άνθρωπος κατόρθωσε αυτοπαγιδευθήναι. 

ΣΩ; Επλανήθη. Ο θεός του Αδάμ και ο Δίας του Προμηθέως είχαν από μιας πλευράς δίκαιο. Το δέντρο της γνώσεως κρύβει σειρήνες και παγίδες. Απεκαλύφθη στον άνθρωπο μια τεχνολογία αυτοκαταστροφής, η κατηραμένη ψευδογνώσις του αποτυχημένου θεού. Δεν έχομε το απαραίτητο, το ισορροπημένο πνευματικό υπόβαθρο-αντίβαρο, το απαραίτητο ηθικοπνευματικό επίπεδο χειρισμού της. Ένδον χρη σκάπτειν. Ο Σωκράτης ήνοιξε τον δρόμο. Και ο δυνάμενος χωρείτω.

ΕΥΤ: Και τίς ο δρόμος ούτος;  

ΣΩ: Η μεν φιλοσοφία εξευγενίζει, εκπολιτίζει, απελευθεροί και αποθεοί. Η δε θρησκεία ένα πλασέμπο, μια συμβατική γλώσσα επικοινωνίας με το μεταφυσικόν, γλώσσα που αλλάζει κατά τους καιρούς και τας περιστάσεις. Επενδύει στον φόβο και τηνάγνοια του ανθρώπου και την απουσία του θεού. Αποτέλεσμα: Τουβλοποιεί, τρομοκρατεί, εκμεταλλεύεται και σκλαβώνει τον άνθρωπο.

ΕΥΤ: Κι όμως ο άνθρωπος έχει ενότε την ανάγκη του επικοινωνείν με το αόρατο και υπερφυσικό. 

ΣΩ: Όταν εσύ νιώθεις την ανάγκη κι όχι όταν σού  το επιβάλλον ψυχαναγκαστικά οι άλλοι.Γιατί τότε χάνει την αγνότητά  του. Και οι άμωμοι ουρανοί τα καταλαβαίνουν αυτό. Άρα  απευθυνόμενοι προς τας ουρανίας προστάτιδας δυνάμεις και αιτούμενοι τα των δικαίων δώρα και αρωγάς έστω η προσευχή μας αυθόρμητος και αυτοσχέδιος και όχι θρησκευτικό καρμπόν και ειδωλολατρική παπαγαλία.. Γιατί τότε και μόνο ¨πιάνει,¨ τόπο και θεό. .

ΕΥΤ: Μάλιστα ...

ΣΩ:   Το ελεύθερο ουράνιο πνεύμα απεχθάνεται τας θρησκευτικάς κονεσέρβας.

ΕΥΤ: Και τι απομένει τότε στον άνρωπο από όλο αυτό το μάταιο θρησκευτικό ειδωλολατρικό θέατρο;

ΣΩ: βραχυπρόθεσμα μια ανακούφισι και ηδονή, μεσοπρόθεσμα όμως και μακροπρόθεσμα το πάθος τυραννικό που βλάπτει σοβαρά την ηθικοπνευματική υγεία γιατί αλλοιώνει εθιστικά τον χαρακτήρα  Η ζωή είναι σκληρή, αμείλικτος και δρα ψυχρά, νομοτελειακά όταν φθάση η ώρα της κρίσεως και του τελικού απολογισμού. Και δεν συγχωρεί ούτε τον θρησκολάγνο ναρκισσισμό ούτε τον μεταφυσικό τζόγο.

ΕΥΤ: Μεταφυσικό τζόγο; Άλλο τούτο!

ΣΩ: Στοιχηματικόν πάθος ελληνιστί. Στοιχηματίζω εις τον θεόν της θρησκείας μου, όπως εις το δείνα άλογον ή αριθμόν και χρώμα ρουλέτας κ.λ.π. καταθέτων ό,τι περιουσιακό στοιχείο σχεδόν έχω και δεν έχω, - εδώ την  ψυχοπνευματικά μου κεφάλαια, ιδιωτικότητα και ελευθερία - σε μια θρησκευτική ιδεολογία. Και όπου αν χάσης, χάνεις τα πάντα, την ψυχή σου, τόσο επί γης όσο και εν ουρανώ. Πάντως η αμύθητος και αύξουσα συν τω χρόνω περιουσία των θρησκειών μάλλον αυτό σημαίνει; Ότι αμέτρητοι είναι εκείνοι που χάνουν σε ό,τι πιο πολύτιμο έχουν ενώ τα στοιχηματικά θρησκευτικά πρακτορεία αμέτρητα κερδοσκοπούν σε ό,τι πιο πολύτιμο ανθρώπινο υπάρχει. 

ΣΩ: Η θρησκεία είναι ουδετέρου ηθικού γένους εμπεριέχουσα, εν δυνάμει, στοιχεία και καλού και κακού όπως και ο άνθρωπος δημιουργός της. Οπότε ανάλογα προς την χρήσιν αυτής λαμβάνει και αυτή το ανάλογο ηθικό πρόσημο, γενομένη πότε καλή και πότε κακή.

ΕΥΤ: Χα… Τώρα θυμήθηκα ένα λόγο από την φουκαριάρα τη μάνα μου. Θρησκόπληπτος τύπος όπως όλαι αι λαϊκαί μαννούλαι και γραίαι...

ΣΩ; Φυσικό αυτό. Γιατί όσον προς το γήρας ερχομένη, η γυνακεία φύσις, τόσο κατά κανόνα γίνεται έμφοβος, λιπόψυχος και θρησκόληπτος ενώ οι άνδρες πιο θαρραλέοι και φιλοσοφημένοι.    

ΕΥΤ: Είχε όμως και τινας φιλοσοφικάς εκλάμψεις εξ ού και το ¨Κι οι άγιοι φοβέρα θέλουσι κι η Παναγιά ματσούκα!¨ που ξεστόμιζε αραιά και πού.

ΣΩ: Αυτά συμβαίνουν οσάκις θεσμοί όπως θρησκεία,στρατός, Σ.Α. κ.λ.π. αποκόπτονται του εθνολαϊκού κορμού και χαρακτήρος και λειτουργούν, προδοτικά και εγκληματικά, ως επαγγελματικαί επιχειρήσεις ιδιωτικού ολιγαρχικού σκοπού.

ΕΥΤ: Εδώ έχεις απόλυτο δίκιο.

ΣΩ; Αφού το δε όντως αγαθόν ή θεός ευρίσκεται εκεί, εις το φυσικόν, το αμερόληπτον και καθολικόν καλό, το δε κακόν ή αντιθεός εις το μερικόν, το αιρετικόν, μεροληπτικόν και παρά φύσιν.

ΕΥΤ: Και ο λαός; Τί θα συνεβούλευες αυτόν;    

ΣΩ: Ο λαός νομίζω οφείλει ακολουθείν την συνταγήν της μανούλας σου, φίλτατε, ώστε εις την εκάστοτε θρησκευτικήν εκφυλιστικήν νόσον αντιπροτάσσειν τα εθνοπατριωτικά και φιλοσοφικά-πνευματικά αντισώματα. Αλλά και το καλό καλό δεν είναι εύκολο. Θέλει προσεκτική έρευνα και εξακρίβωσι. Άλλωστε και το κακό ως καλό παρουσιάζεται και ποτέ ως κακό.

ΕΥΤ: Παντού θρησκείες και θεοί  αλλά η αλήθεια κεκρυμμένη.

ΣΩ: Προ πάντων κάτι ορειναί επενδύσεις, θερμοκήπια αγιότητος, που λειτουργούν ως τουριστικά θρησκευτικά αξιοθέατα κάτι σαν τσίρκο των αγίων. Περάστε θαυμάστε, ένα σπάνιο ανθρώπινο είδος. Ενδημικό. Θρησκευτικό ζόμπι-νεκροζώντανος. Δεν τρώει, δεν πίνει, μόνο ψαλμούς και προφητείες δίνει. Θεϊκό δεν είναι; Μόνο εδώ ζη αποκλειστικώς, άγιον τον λένε και πνευματικόν. Κάνει και θαύματα. Λύνει προβλήματα στο άψαι σβήσαι. Και οικογενειακά και σεξουαλικά. Αν και δεν έχει οικογενειακή ή σεξουαλική ζωή; Έχει χάρισμα όμως, ουράνιο μέσον, οπότε τί να τα κάνεις οικογενειακά και σεξουαλικά πτυχία; Πίστι εσύ βάλε, τουλάχιστον περιέργεια, κλείσε τα μάτια και φθάνει. Τότε όλοι σου οι πόθοι εκπληρούνται ως δια μαγείας.  Είσαι στο σωστό μέρος. Όχι δεν θα πάει Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι σεμνός, απεχθάνεται τα ρεκόρ. Μόνο αγαπά. Αγαπά όλη τη ανθρωπότητα, κυρίως την θρησκευτική δόξα και το χρήμα της, αυτό το τελευταίο δεν το χορταίνει ποτέ. Είναι η φλόγα της αγάπης του. Πώς είπατε; Όχι δεν κρατά λεφτά επάνω του. δεν είναι ο ρόλος του, άλλοι κάνουν ταμείο. Τα πάντα όλα, πίστι, πίστι μόνο αν έχετε. Και κάνα κερί τουλάχιστον, το αντίτιμο του εισιτηρίου σας για να συγχωρεθώσι και τ’ αποθαμένα σας. Και για να είμεθα τέλος πάντων και ρεαλισταί..    

ΕΥΤ: Χα, χα! Μ’ έκανες και γέλασα.

ΣΩ: Θρησκευτική μαγεία,μαγγανεία, σατανικά ύπουλη και επικίνδυνη  και ωστόσο η πιο κερδοφόρος γι αυτό και η πιο διαδεδομένη. Μόνο αν έχεις φιλοσοφικά ελληνικά αντισώματα σώζεσαι. Έχεις διερωτηθή ποτέ το πώς ένα κιν/κό  ή θεατρικό έργο μετά βίας το παρακολουθούμε εκ δευτέρου ενώ την κυριακάτικη κασέτα της εκκλησιαστικής λειτουργίας,  ίδια λόγια και εν πολλοίς ακατάληπτα,  εσυνηθίσαμε ακούειν υπομονετικά και αδιαμαρτύρητα, πάλιν και πάλιν;

ΕΥΤ; Εξ απαλών ονύχων και υποχρεωτικώς καλλιεργούμενος εθισμός. Έξις δευτέρα φύσις ου μην αλλά και θεός θα έλεγα.  

ΣΩ: Μαύρη μαγεία. Επιδρά σ’ ένα μέρος του εγκεφάλου, λένε οι νευροψυχίατροι, που είναι ευεπίφορο, πρόσφορο σε παντοειδή υποβολή, νάρκωσι και  εθισμό. Είναι το ίδιο σημείο όπου επιδρούν ευφορικώς η νικοτίνη και τα ελαφρά ή σκληρά ναρκωτικά . ¨Ο θεός στον εγκέφαλο¨  το ονομάζουν.

ΕΥΤ: Πωπώ! Κάποιοι άλλοι λένε κι αυτό: Θρησκευτικός χαυνοϋπνωτισμός, ο χειρότερος  τρόπος να ζης αλλά ο καλύτερος να πεθαίνεις. 

ΣΩ: Πολλά καλή διαλεκτική λαβή μου δέδωκες. Γι αυτό οι θρησκείες στην αρχαιότητα όπως και χριστιανισμός ανεπτύχθησαν κυρίως στα στρατόπεδα, στις ρωμαικές λεγεώνες π.χ. όπου κάθε μέρα αντιμετώπιζαν τον θάνατο και είχαν ανάγκη από ένα πνευματικό σύντροφο, ένα θεϊκό γευστικό τσιγάρο, για χαλάρωσι και παρηγοριά.

ΕΥΤ:  Χα! Τσιγάρο; Θέλεις ειπείν ότι ο χριστιανισμός επεκράτησε ως η καλυτέρα και πλέον διαδεδομένη μάρκα σιγαρέτων!. Κάτι σαν Μάλμπορο, ούτως ειπείν; O my God, Κλαίω.

ΣΩ: Και κόκα κόλα, ει επιθυμείς. Και παύσον κλαίειν. .

ΕΥΤ: Σταματώ. Και μη μου είπης και την Ορθοδοξία ισοδυναμεί με Άσος Παπαστράτος, ΣΕΚΑΠ ή Καρέλιας; Θ’ ανακράξω δις! .

ΕΥΤ: Γιατί όχι; Κι ο Πάπας πουλά, νόμιμα, εγκεκριμμένα, καθολική ηρωίνη και οι προτεστάντες ηυλογημένη κοκαϊνη. Τεχνητή ευφορία, θρησκευτκή ευθανασία. Πουλάει. Κακό είναι; Θεός σε ηλεγμένες, εγκεκριμένες δόσεις. Διαβαίνεις τον Αχέροντα πετώντας, σχεδόν τραγουδώντας! 

ΕΥΤ; Θρησκευτικό όντως, το κορυφαίο ανθρώπινο πάθος.  Αλλά πόθεν πηγάζει αυτή η λατρεία, το αλόγιστον πάθος;

ΣΩ: Αλόγιστον πάθος όπως το είπες. Μεταφυσικός οιονεί στοιχηματικός τζόγος όπως είπαμε.  Αν σού κάτσει ή θεϊκή ζαριά κερδίζεις παράδεισο και αθανασία πακέτο. Συν, εν είδει μπόνους, μια κάποια ψευδαίσθησι δυνάμεως και ανδρείας. όπως η κραιπάλη μέθη που κάνει ενίοτε κι ένα από δειλόν παράτολμο, λόγω που δεν ακούει την φωνή της δειλίας του.

ΕΥΤ: Σού δίνει κάποιο χρόνο ίσως να σκεφθής.

ΣΩ: Βοηθά αλλά πρόσκαιρα όπως η ιταλική (και όχι μόνο) Μαφία που σε ευεργετεί μέχρι να σε κάνει υποχείριό της. Η επομένη μέρα όμως είνε το πρόβλημα, αν την σκέφτεσαι με ή χωρίς εθιστικό ηρεμιστικό.Αφού τα ανθρώπινα προβλήματα δεν λύνονται, οριστικά και ασφαλώς,και  ως δια μαγείας και δη θρησκευτικής. Συσσωρεύονται μόνο και σε αναμένουν κάτωθι του τάπητος, περισσότερα και πιο δυσεπίλυτα. 

ΕΥΤ: Ωιμε! Ποιος μπορεί ν’ αντέξει τόση αλήθεια και τόσο ψέμα σε μια τός μικρή ζωή;  Εμπόριο ψευδαισθήσεων το πιο προσοδφόρο επάγγελμα. Ή ο θάνατος σου η ζωή μου. Και η  θρησκευτική γλώσσα η πιο λαϊκίστικη γλώσσα της πολιτικοκοινωνικής μας ζούγκλας.

ΣΩ: Χρειάζεται διάκρισις και μέτρον οπωσδήποτε. Το αρμονικώς άριστον.

ΕΥΤ: Αλλά γιατί πρέπει μας λέγειν αυτά;

ΣΩ: Επειδή υπάρχει μια αγάπη ηυλογημένη εκ των ουρανών, φίλη κεφαλή, αγάπη η οποία σέβεται την ελευθερία και ασπάζεται την αλήθεια. Αλλά υπάρχει και μία κατηραμένη, το είδωλον αυτής που λέγεται ναρκισσισμός.  Αυτή θέλει θρησκευτικές αποκλειστικότητες όπως το μικρό εγωπαθές παιδάριον. Τον κόσμον όλον συγκεντρωμένον γύρω της,  και αυτή κέντρον του κόσμου. Αλλά αυτό δεν γίνεται, εκτός και αν θέλεις ένα κόσμο σκλαβωμένο, μια αλήθεια φιμωμένη κι ένα ουρανό μαραμένο. Οι Έλληνες εισίν οπαδοί της πρώτης αγάπης, της φιλοσοφίας, τέκνα του φωτός, φυτόν εγγενές ουράνιον.

ΕΥΤ: Οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες λοιπόν;   

ΣΩ: Είναι γιατί ο τόπος αυτός, ω φίλτατε συνοδοιπόρε των λόγων μου, είναι πανάρχαια ιερός και περιούσιος. Το κλίμα του αήττητος θεός, ο ήλιος του αλήθεια άσβεστος, και ο περικαλλής ουρανός του θεόμεστος. Αι άρισται βιολογικαί, κλιματολογικαί και βιολογικαί φυσικαί συνθήκαι του οποίου επέτρεψαν δημιουργηθήναι εδώ και εξακολουθούν δημιουργείν, συν τύχηι αγαθήι, το άριστον πρότυπον ανθρώπου.

ΕΥΤ: Και όμως προδώσαμε εμείς πρώτοι το τρισένδοξον όνομα και τον θείαν ημών αποστολήν. Γεγόναμε η τρομαγμένη σκιά των αρχαίων θεών και ηρώων. 

ΣΩ: Και τί μ’ αυτό; Ποιος απέφυγε την ανθρώπινη μοίρα; Στο χέρι μας είναι η ανάνηψις και η ανάκαμψις. Κάθε γενεά με το κατά δύναμιν αυτής. Άλλωστε και το ότι μας ετίμησε το ιερόν φως της ζωής και ατενίσαμε τα μακάρια ουράνια οικόπεδα των θεών και γνωρίσαμε την ενώπιον του χρέους μας ανθρωπίνη ασημαντοσύνη, κέρδος δεν είναι;  Οφείλομε ουν εις την μοίρα αυτή αιώνια ευγνωμοσύνη. Χωρίς σκοτάδι δεν θα εθριάμβευε το φως. Και η νίκη είναι φτιαγμένη από τα κατάλοιπα της ήττης όπως και η ζωή από τα κατάλοιπα του θανάτου.

ΕΥΤ: Ευφρόνει και δίδασκε, φιλόσοφε!

ΣΩ: Όσοι μετά πειθαρχημένου συναισθήματος, ελευθέρας σκέψεως και σώφρονος αρετής, αγνώς και ταπεινώς, πορεύονται τον ουράνιον δρόμον της θείας παρουσίας και αλήθειας, τιμώντες ομού και τον θεόν και τον άνθρωπον, αυτούς ουδέποτε πρόκειται διαψεύσειν και απογοητεύσειν ο δρόμος αυτός. Διότι δεν δημιουργεί μόνον ο θεός τον άνθρωπον αλλά και ο άνθρωπος το θεόν όπως και την θρησκείαν και την αλήθειαν.  Ότι θεού Λόγου υιός ο ιερός άνθρωπος και ως εκ τούτου χρήζων αναλόγου θαυμασμού και λατρείας όπως και ο θεός δημιουργός του.

ΕΥΤ: Ιερώς εξήγησας, διδάσκαλε, και αυτό.

ΣΩ: Αλλά πας υπό τον ήλιον θνητός οφείλει εις μεν την γηίνην τε και ουρανίαν φύσιν θαυμασμόν, εις το θείον και αθάνατον αυτό πνευματικήν λατρείαν μαθήσεως και γνώσεως, και εις τον ιερόν άνθρωπον την αλήθειαν.

ΕΥΤ: Αληθώς επιβάλλεται και αυτό.

ΣΩ: Και γαρ ου μην χάραις και διευκολύνσεις φαύλαις τον σώφρονα άνθρωπον πρέπον επιζητείν από τον δημιουργό του αλλά πρωτίστως την των ηρώων δύναμι. αυτήν που όλα τα δεινά και τα κακά της ανθρωπίνης μοίρας γενναίως συγχωρούσα υπομένει και αντέχει, και ωσαύτως την ηθικήν ικανοποίησι σταθεράν και ασύγκριτον παρέχει όσην δεν δεν είναι ικαναί παρέχειν όλαι μαζή αι ασταθείς χαραί και ακόρεστοι ηδοναί της ζωής του ανθρώπου. Διότι ουσιαστικώς-πραγματικώς και ευδαιμόνως ζη μόνο αυτός όστις, ει και εις το θνητόν του πεπρωμένον έγκλειστος διάγει, εν τούτοις ως ανακτορικός οικοδεσπότης μεγαλοψυχών φέρεται, το δεσμωτήριον αυτού σοφίας ναόν θεωρών, τους δε συνδεσμώτας αυτού συνδαιτημόνας των λόγων του και συνδημιουργούς της αρετής του.   

ΕΥΤ: Άριστα επέρανας, ω άριστε των διδασκάλων, και τον διάλογον τούτον καθώς και,άριστα ψυχωφελώς  διεξήλθομεν αυτού. Δεν υπάρχουν σχόλια: