ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Accept - Mistreated


ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

" Ἡ Ἑλλάς διὰ νὰ ὀρθοποδήσῃ καὶ νὰ σταδιοδρομήσῃ δὲν ἔχει ἀνάγκην νὰ εἰσαγάγῃ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸν οἰκονομικοπολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ συστήματα, διότι τὰ συστήματα αὐτὰ ἦσαν ἀρκετὰ γνωστὰ καὶ κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἐποχήν, ἀλλὰ ἐχρεωκόπησαν καὶ τότε ἐκεῖ ὅπου ἐφηρμόσθησαν, ὁπως ἀναφέρει καὶ ἡ ἱστορία, οἱ δὲ Λαοὶ ποὺ τὰ εἶχον δεχθῆ κατήντησαν ἀπὸ ἐλεύθεροι δοῦλοι."

 Ι.ΠΑΣΣΑΣ "ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ" 1977

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ:Ο Λόγος για την σημερινή κατάντια της σημερινής Ευρώπης, και της επαίσχυντης αντιμετωπίσεως της Ελλάδος, είναι διότι απώλεσε την κλασική της παιδεία, ρίζες, αξίες, και παράδοση...σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ η Ευρώπη να επιστρέψει στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό...εμείς είμαστε η Ευρώπη και όχι η Ε.Ε.

 

Ι.ΠΑΣΣΑΣ "ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ"

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Ορισμένοι λόγοι του Ι.Πασσά είναι εξαιρετικοί για την διαχρονικότητα τους, και τους επέλεξα για να υπενθυμίσουν στους σημερινούς Έλληνες ότι:

"Ἀλλὰ καὶ οἱ Νεοέλληνες, οἱ συμπατριῶτες μας, δὲν πρέπει νὰ ἀγνοοῦν ὅτι ὑπέρτατον ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ὅπως διεκήρυξαν οἱ πρόγονοί μας καὶ ὄχι ὁ εὐδαιμονισμὸς πρὸς τὸν ὁποῖον μᾶς παρασύρουν καὶ εἰς τὸν ὁποῖον μας ἐξωθοῦν οἱ ξένοι δῆθεν φίλοι μας καὶ οἱ ἐντόπιοι ἐχθροί μας, ὁπότε δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀπωλέσωμεν τὸ ὑπέρτατον αὐτὸ ἀγαθόν, τὴν ἐλευθερίαν μας. Ἡ τακτικὴ τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ὑποταγῆς ποὺ ἀκολουθοῦμεν ἔναντι ἐχθρῶν καὶ φίλων μας, εἶναι ἐπαίσχυντος ραγιαδισμὸς καὶ ἀσύμφορος καὶ ἀδύναμος μέθοδος ὑπερασπίσεως τῶν συμφερόντων ἑνὸς ἐλευθέρου Ἔθνους, ἑνὸς ἐλευθέρου Λαοῦ, ἀφοῦ εἰς τὴν ἀτομικὴν ἐποχὴν ποὺ ζῶμεν ἐὰν ὑπάρξῃ φαντασία καὶ θάρρος εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνεύρωμεν φίλους ἴσως μακρυνοὺς ἀλλὰ περισσότερον εἰλικρινεῖς καὶ συμμάχους ὀλιγώτερον ἰδιοτελεῖς.

Κατευθυνόμεναι ἑκάστοται αἱ Κυβερνήσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς κατὰ τὴν νεωτέραν κυρίως ἐποχήν, ἀπὸ τοὺς Διεθνιστὰς Σιωνιστὰς καὶ Νεομεσσιανιστάς… ποὺ ἔχουν ἐπιτύχει περισσότερον σήμερον, λόγω τῆς οἰκονομικῆς των ἰσχύος νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ ἐπηρεάζουν, ὅπως εἶναι γνωστὸν τὴν διεθνῆ οἰκονομίαν, τὸν διεθνῆ Τύπον καὶ τὰ μέσα ἐπικοινωνίας καὶ διαφωτίσεως τῶν διαφόρων χωρῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς, ὄχι μόνον συστηματικῶς ἀντιδροῦν σὲ κάθε προσπάθεια ἀνορθώσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ καταπολεμοῦν διεκδικήσεις τῶν δικαίων της, ἀλλὰ καὶ ἐπιδιώκουν ἐπιμόνως νὰ ἐξαφανίσουν καὶ νὰ ἀποπνίξουν καὶ αὐτὴν τὴν Ἑλληνικὴν φυλὴν ἐὰν δυνηθοῦν. Πρέπει ὅμως νὰ τονισθῇ ὅτι τὸ πλῆθος τῶν ἀτόμων τῆς Ἑβραϊκῆς φυλῆς, εἶναι ἀμέτοχον τῶν καταχθονίων ἀνθελληνικῶν αὐτῶν ἐπιδιώξεων τῶν Σιωνιστῶν καὶ τῶν Νεομεσσιανιστῶν, ποὺ σχεδιάζονται εἰς τὰ σκοτεινὰ παρασκήνια τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς."

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ :Εσείς που θέλετε την ανατροπή της πολιτικής κατάστασης στην χώρα, προφανώς δεν γνωρίζεται ιστορία… τουλάχιστον την νεότερη ελληνική ιστορία. Διότι ανατροπή πολιτικής καταστάσεως στην Ελλάδα, μπορούν να επιτύχουν μόνο οι Η.Π.Α. κανείς άλλος… ποσώς δε εσείς, εμείς και επί τα αυτά.
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα ανήκει σε μια μεγάλη ομάδα δυτικού πολιτικού συμπλέγματος για να ανατραπεί αυτό το πολιτικό σύμπλεγμα πρέπει να χτυπηθεί στο κεντρικό κεφάλι, και το κεντρικό κεφάλι είναι πέραν του Ατλαντικού… 

Iced Earth - Harbinger Of Fate

Through the folds of time and space 
The chosen one to foreshadow
            The hand of god will eradicate this race         
 

Χανιά, χάρτης χώρων καταφυγίων είτε για ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε για περίπτωση πολέμου:

Είναι καλό κάποιος να ξέρει τα καταφύγια του τόπου του. Εξ΄άλλου όταν ήταν εδώ ο κολλητός μου φίλος Πάνος ,του έκανα πλάκα... ότι σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, οι ρωσικοί πύραυλοι Zircon (SS-N-33) μπορούν άνετα να πλήξουν την Σούδα, τότε έχει 3΄΄ χρόνο να βγάλει selfi με το πυρηνικό μανιτάρι πίσω του... 1΄΄ να την ανεβάσει στο διαδίκτυο, και 2΄΄ να κρυφτεί σε καταφύγιο!!!

ΑΕΤΟΣ=ΑΕΤΩΜΑ=ΤΡΙΓΩΝΟ

Ενσωματωμένη εικόνα
ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ :  Ενας συμβολισμός της ψυχής είναι και το Τρίγωνο και αυτό γιατί η ψυχή στις προόδους της σχηματίζει τρίγωνο.
Ανάλογα με το είδος της ψυχής, το οποίο θέλουμε να απεικονίσουμε χρησιμοποιείται και διαφορετικό είδος τριγώνου.Ετσι με Ισόπλευρο τρίγωνο απεικονίζονται οι θείες ψυχές, με ισοσκελές τρίγωνο οι δαιμονικές ψυχές ( και γενικά τα ανώτερα γένη που κατευθύνουν την υλική φύση ) και με σκαληνό τρίγωνο οι επιμέρους ψυχές που ανεβοκατεβαίνουν στον κόσμο της γένεσης.
Στην περίπτωση των μερικών ψυχών χρησιμοποιείται το σκαληνό τρίγωνο, μιας και σκαληνός σημαίνει χωλός, με τον οποίο μοιάζουν οι μερικές ψυχές καθώς κινούνται μέσα στην γένεση και γεμίζουν από την ύλη.Οι ψυχές δε που πέφτουν στην γένεση και βγαίνουν από αυτήν απεικονίζονται με ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο.

 Αυτό είναι και το λεγόμενο ψυχογονικό τρίγωνο, το οποίο έχει πλευρές 3,4 και 5.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

Παιδεία δεν είναι η συσσώρευση γνώσεων αλλά η ζύμωση του νού , του φρονήματος και του χαρακτήρα. Συσσώρευση γνώσεων π.χ είναι να ξέρει κάποιος τα κλασσικά χωρία περί ευγνωμωσύνης, παιδεία είναι να είναι ευγνώμων ο ίδιος προς τους ανθρώπους που τον ευεργέτησαν.
Σημαντική για την παιδεία είναι η συναναστροφή και η μαθητεία. Δηλαδή να μαθητεύη κάποιος σε καλούς δασκάλους και να συναναστρέφεται ανθρώπους χρηστούς.
Εάν πάλι κάποιος πράττει άδικα και συναναστρέφεται αισχρούς, θα μπορούσαμε ποτέ να πούμε ότι έχει παιδεία;;
«Η ανατροφή των παιδιών μοιάζει με τα πλάσματα των κεραμοποιών, γιατί τον μαλακό πηλό τον πλάθουν όπως θέλουν, ενώ τον ψημένο δεν μπορούν να τον ματαπλάσουν. Το ίδιο και τα παιδιά, όσο είναι ακόμα μικρά μπορούν οι γονείς τους να τα μορφώσουν όπως θέλουν, όταν όμως μεγαλώσουν και γίνουν άντρες δεν μπορούν πια.»
Πλούταρχος


ΠΕΡΙ... ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Όσοι συνταξιούχοι θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν σύνταξη και το 2019... καλούνται εντός του μηνός Ιουλίου 2018 να εκτελέσουν την άνωθεν άσκηση επί δοκών... η προσέλευση θα τηρείται αυστηρά με ονοματική σειρά προτεραιότητας. Όσοι συνταξιούχοι δεν εισέλθουν της τυπικής δοκιμασίας, είτε κοπούν επί της ασκήσεως, η σύνταξη τους θα διακόπτεται για τουλάχιστον 2 έτη! Κατοχή έχουμε! Να σκέπτεστε θετικά και να γυμνάζεστε εντατικά, μέχρι να μάθετε να μην ψηφίζεται δωσίλογους με διάφορες ιδεολογικές πολιτικές κουκούλες.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Aynsley Lister - Won't Be taken Down


Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Όλοι οι πλανήτες όλων των ηλιακών συστημάτων συνδέονται με τα αντίστοιχα άστρα τους , με ενεργειακούς λώρους (όπως η Γη συνδέεται με τον Ήλιο) και όλο το Σύμπαν είναι γεμάτο με αυτές τις ενεργειακές δέσμες που αποτελούν τους ενεργειακούς συνδετικούς δεσμούς των μεγαλύτερων προς τα μικρότερα ενεργειακά κέντρα.

Οι ενεργειακές αυτές δέσμες-λώροι πολλές φορές τέμνονται μεταξύ τους και διασταυρώνονται, τότε συμβαίνουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με όλα τα συστήματα που αντλούν ενέργεια από τις δέσμες-λώρους αυτές....όταν λέω συστήματα εννοώ τα έμψυχα και τα άψυχα που τροφοδοτούνται με ενέργεια από τον συγκεκριμένο λώρο. Όταν δηλαδή ο λώρος της Γης αγγίζει τον λώρο π.χ του πλανήτη Κρόνου, τότε επηρεάζεται ολόκληρο το οικοσύστημα του πλανήτη Γη αλλά και η ψυχοσύνθεση και η διάθεση των ανθρώπων.

Ιταλίδα πολιτικός λέει μεγάλες αλήθειες για το μεταναστευτικό πρόβλημα

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤOΛΟΓΙΟΥ : Όταν η "αριστερά" μέσω των συντρόφων Rothschild' s έχει δώσει την ιδεολογική της κωλοτρυπίδα στον καπιταλισμό και τον νεοφιλελευθερισμό, ενώ ταυτόχρονα καμώνεται ότι είναι παρθένα, και δεν έχει καμία σχέση με αυτούς.

ΔΙΤΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΙΚΤΑ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

Τα ένστικτα, οι διαισθήσεις και τα προαισθήματα πηγάζουν απο το ασυνείδητο μας, το ασυνείδητο μας όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο ενεργειακός χώρος του συνειδητού ,που εμπεριέχει μέσα την χωροχρονική μεταβλητή που υπάρχει στη ψυχή μας.! Το συνειδητό μας είναι όλες οι πληροφορίες οι οποίες προστίθενται στην οντότητα μέσω πράξεων ανασύροντας προϋπάρχουσα γνώση....απο το ασυνείδητο.Γνώση για να δημιουργούμε και να επιλέγουμε, ανά πάσα στιγμή, το βέλτιστο μέλλον μας. 

Οι προγονοί μας γνώριζαν για την ιδιότητα αυτή, τη διττότητα δηλαδή του χρόνου και μάλιστα στον Τιμαίο αναφέρεται χαρακτηριστικά:
"Είναι οι διαιρέσεις του χρόνου (37ε). Το μέλλον και το παρελθόν είναι επίσης μορφές του χρόνου, τις οποίες εμείς -χωρίς να το καταλαβαίνουμε- αποδίδουμε εσφαλμένα στην αιώνια ουσία, αφού λέμε γι΄αυτή "υπήρχε", "υπάρχει" και "θα υπάρχει", ενώ το σωστό είναι να λέμε μόνο ότι "υπάρχει"."-(Πλάτων προς Τιμαίο).

ΟΝΕΙΡΟ.


ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ MAΓΕΙΑ .!!!


Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Frederic Chopin - Waltz Rain


ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΕΙΔΗ.

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Βεβαίως και υπάρχουν εξωγήινα είδη ,ειδικά η νεώτερη Ελλάδα βρίθει από πολλές φυλές εξωγήινων αλλά και εσωγήινων τύπων. Ορίστε μερικές από τις εξωγήινες φυλές , που φυσικά επικαλύπτουν την εξωτερική τους εμφάνιση, με ιστούς κατά ανθρώπινο φαινότυπο. Φθάνουν αυτοί η μήπως θέλετε και άλλους;; Μην τους βλέπετε έτσι το "αγαθό" φαινότυπο εξαπατά για τις δόλιες προθέσεις τους , είναι απίστευτα σαρκοφάγα και επικίνδυνα είδη.!! Σε άλλους γαλαξίες θα τους είχαν επικηρύξη ως ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ .!! Στον δικό μας γαλαξία, βρήκαν αυθαίρετα άσυλο ...και ως ψυχές ζούν παρασιτικά εις βάρος των άλλων.

ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: To τάγμα Skull and Bones είχε δραστηριοποιηθεί και στην Κίνα,βοηθώντας το κουμμουνιστικό κόμμα να καταλάβει την εξουσία.

Διάβασα τις προηγούμενες μέρες δύο ειδήσεις την μια την έκανα και ανάρτηση, αυτή
https://www.nextbigfuture.com/2018/02/china-shows-stealth-drone-that-appears-to-copy-the-us-x47b-drone.html
Και η άλλη αυτή:
https://www.nextbigfuture.com/2018/02/china-reveals-military-exoskeletons-which-are-behind-current-us-exoskeletons.html

Tι καταλαβαίνουμε από αυτό που διαβάζουμε...ότι κάποιο Ιερατείο έχει αποφασίσει η Κίνα να παίξει τον ρόλο μπαμπούλα.Για να γίνει αυτό πρέπει να διαθέτει Ισχυρή Στρατιωτική και Τεχνολογική Υπεροχή....Καθώς και Στρατό αντάξιο.Σήμερα η Κίνα εάν επιλέξει πόλεμο με την Δύση Δεν έχει ούτε την Ισχύ της Ρωσίας.Αρα σαφώς και δεν είναι έτοιμη για τον ρολό που τις ετοιμάζουν.....Ερώτηση... ΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΗΓΜΕΝΩΝ ΟΠΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ;;;;
Απάντηση  οι Η.Π.Α ....ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ.;;;;ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΛΛΟΣΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΚΙΝΑ.;;;

ΠΕΡΙ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Έγραφα τον Νοέμβριο του 2016 σε κάποιο άλλο ιστολόγιο ......Όταν κάποιος γράφει περί «εκδυτικισμού» των Δυτικών Βαλκανίων, ουσιαστικά αναφέρεται περί της Εβραιοχαζαροποίησης και των δυτικών Βαλκανίων και κατευθύνσεως εναντίων των Ρώσων. Δεν θα κάνει τίποτα ο Τραμπ στα Βαλκάνια… απλά ο Τραμπ θα αφήσει τον Πούτιν να κάνει στα Βαλκάνια! Όλη η πολιτική των Η.Π.Α. από την δεκαετία του 1990 και εντεύθεν θα ανατραπεί στην Ευρώπη. Η φίλη Σερβία θα ξαναπάρει το Κόσοβο… Ο άξονας διαιρέσεως και αναδιανομής εδαφών μεταξύ του ντόμινο Κουρδιστάν – Αιγαίο – Β. Ήπειρο – Κόσοβο, θα ανατραπεί.

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι ένας μεγάλος διακρατικός πόλεμος στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, μετά την εκλογή Τραμπ αποσοβείται προς το παρόν… βεβαίως με την κατά ουσία εισβολή (δράση) των παράνομων, η λαθραίων σουνιτών μουσουλμάνων με τα  προβλήματα που αυτοί δημιουργούν στις κατά τόπους κοινωνίες, και χωρίς την οποιαδήποτε έγκριση των λαών που καλούνται στο όνομα αξιών και ιδανικών να τους φάνε στην μάπα, με το έτσι θέλω… σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις.

 Όσο αφορά τις πατριωτικές αντιδράσεις που θα υπάρξουν, θα γίνει μεγάλη προπαγανδιστική προσπάθεια από τους ιουδαιοχάζαρους και τα κατά τόπους τσιράκια τους, να τους κατατάξουν σε ακροδεξιές πλατφόρμες, σύμφωνα με τα στερεότυπα και αρχέτυπα του Γ΄Ράιχ…. στην Ελλάδα αυτή η προπαγάνδα θα παιχτεί στον μέγιστο βαθμό, και ειδικά κάτω από το βάρος της αποδοχής μεγάλου μέρους των λαθραίων, η παράνομων μεταναστών, που σύντομα (αναλόγως την ταχύτητα των πολιτικών πλέον εξελίξεων στην Ευρώπη), θα εισέρχονται από τρεις ηπείρους στην μητροπολιτική χώρα των Ελλήνων.

AΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

.Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα: οι Εβραιο-Σιωνιστές δεν κυβερνούν ΜΟΝΟΙ τους τις ΗΠΑ. Δεν θα μπορούσαν να είναι μόνοι τους. Δεν έχουν ούτε το δημογραφικό, ούτε το πολιτικό εκτόπισμα για να το κάνουν αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε καμμία περίπτωση δεν τους υποτιμώ, αλλά ούτε και τους δίνω υπεράνθρωπη διάσταση. ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ (τουλάχιστον) ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ: ΟΙ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟ-ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ.
 Οι Αγγλοσάξονες (Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) προσέφεραν και προσφέρουν το απαραίτητο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό εκτόπισμα πάνω στο οποίο πάτησαν οι Εβραιο-Σιωνιστές και αποτελούν το σύστημα που καταδυναστεύει τον πλανήτη μας. Ο «συνεταιρισμός» των δύο μερών βασίζεται -χονδρικά- στην εξής συμφωνία: οι Αγγλοσάξονες βάζουν το «κρεάς» τα «μπράτσα», ενώ οι Εβραιο-Σιωνιστές την «τεχνογνωσία».

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Two Steps From Hell - Birth of a Hero


The USA is no longer guaranteed future military technology dominance


The US has enjoyed complete military dominance since about 1985. The Soviet Union and now Russia is competitive with the number of nuclear weapons.
Th Soviet Union also had a total volume of tanks and armored vehicles which the USA and its allies would uncertain of stopping or defeating.
There is now the IISS 2018 Military Balance annual assessment of the military capabilities and defense economics of 171 countries.
China is rapidly growing its fighter plane and stealth fighter capabilities. China has developed competitive air to air missile capabilities.

China shows stealth drone that appears to copy the US X47B drone

China has shown a flying wing stealth drone called the Star Shadow which appears to copy the Northrop Grumman X-47B unmanned combat air vehicle demonstrator.
The Star Shadow UAV will a radar cross-section characteristics of 0.1 square meters.
According to Star UAV, Star Shadow will have a maximum speed of 698 km/h and an endurance of 10-12 hours. It will be powered by two indigenously-made TWS800 turbofan engines, “independently designed and produced by a sister company of Star UAV,” the company added. They provide a max thrust of 1,680 lb each.
Star Shadow Specifications
Length: 7.3 meters
Wingspan: 15 meters
Maximum take-off: 4,000 kilograms
Payload capacity: 400 kilograms
Engines: TWS800 small turbofan engines (x2)

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κύριο θέμα της "Πολιτείας" αποτελεί η αναζήτηση του ορισμού της δικαιοσύνης, η οποία συντελεί στην αρμονική συνύπαρξη των μερών της.
Όπως αναφέρει ο Πλάτων, η Πολιτεία αποτελείται από τρεις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αντιστοιχούν προς τα μέρη της ανθρωπίνης ψυχής ως εξής: Άρχοντες (λογιστικό), Φύλακες (θυμοειδές), Δημιουργοί (επιθυμητικό) (Πολίτης, 1997, σ.228-229). Πρωτεύουσα θέση έχει η τάξη των αρχόντων φιλοσόφων, η οποία είναι επιβεβλημένο κατά κάποιον τόπο να εποπτεύει τις άλλες δυο, όπως αντίστοιχα και το λογιστικό μέρος της ψυχής φροντίζει ώστε το επιθυμητικό και το θυμοειδές να ευρίσκονται σε ισορροπία.
Σήμερα θα εστιάσουμε  στην τάξη των Φυλάκων και ιδιαίτερα στο ζήτημα της εκπαίδευσης που υποστηρίζει ο Πλάτων ότι πρέπει να λάβουν. Αρχικά θα αναζητηθούν τα αίτια που επιβάλλουν την παρουσία τους, αλλά και τα προτερήματα που πρέπει να διαθέτουν προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Ακολούθως εξετάζεται η εκπαίδευσή τους, η οποία προϋποθέτει τόσο την πνευματική, όσο και την σωματική καλλιέργεια σε συνδυασμό με την επιστήμη.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Ήθελα να'μουν άρωμα

                                 Ήθελα να'μουν άρωμα Ήθελα να 'μουν άρωμα
                                 που βάνεις στα μαλλιά σου
                                 σε κάθε σου αναπνοή να μπαίνω στην καρδιά σου.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ: 

Εάν δεν κάνω λάθος το Δ.Ν.Τ. ήρθε στην Ελλάδα επί Γ. Παπανδρέου, το 2010… τότε Πρόεδρος στις Η.Π.Α. ήταν ο Μπ. Ομπάμα. Ναι! Αλλά… Μπ. Ομπάμα, Α. Μέρκελ, Ν. Σαρκοζί, Γ. Παπανδρέου. Α. Σαμαράς, Α. Τσίπρας κ.λ.π. ήταν και παραμένουν μαριονέτες στα Ευρωπαϊκά σχέδια των Χάζαρων τραπεζιτών. Ποιος θυμάται πλέον κάποιον με το ονοματεπώνυμο Ντομινίκ Στρος Καν; Για όσους δεν θυμούνται και είναι πολλοί σε αυτό τον τόπο, ο Στρος Καν το 2010 ήταν ήδη Πρόεδρος του Δ.Ν.Τ. και αντίθετος σε όλα αυτά τα παράνομα και πρωτόγνωρα που αποφασιζόντουσαν για την Ελλάδα, συγκεκριμένα τότε είχε δηλώσει ότι …»Οι Έλληνες βρίσκονται μέσα στα σκατά. Και μάλιστα πολύ βαθιά»… λίγο αργότερα του έστησαν την κατάσταση με την καμαριέρα, όπου το 2011 ως χαρτί τον έκαψαν ακόμα και από την υποψηφιότητα για της Προεδρικές εκλογές του 2012 στην Γαλλία.

 Την θέση του την πήρε η τωρινή Πρόεδρος του Δ.Ν.Τ. η Κ. Λαγκάρντ, όπου όσο αφορά το ζήτημα Ελλάδα, έπραξε αυτά, που δεν ήθελε να πράξει ο Στρος Καν… η ζωή όμως προχωράει, τα πράγματα αλλάζουν. Έφυγε από την Προεδρία των Η.Π.Α. το καρατσογλάνι ο Ομπάμα και ήρθε ο Ντ. Τραμπ. Οπωσδήποτε και θα αναζητηθούν οι αιτίες και θα πέσουν ποινές στα στελέχη του Δ.Ν.Τ. που παραβιάζοντας όλους του διεθνείς κανόνες εκ μέρους των Χάζαρων τραπεζιτών και υπέρ του 4ου Ράιχ, κατέστησαν τους άλλοτε ηττημένους του Α&Β Π.Π. σε θριαμβευτές και νικητές στην Ευρώπη.

 Η Γερμανική εθνική ολοκλήρωση περνάει από την Ελλάδα, και το γνωρίζουν τόσο οι Αγγλοσάξονες, όσο και οι Σλάβοι. Βεβαίως και θα διαλυθεί το 4ο Ράιχ, που απλά χρησιμοποίησε την Ε.Ο.Κ. για την επώαση, και χρησιμοποιεί την Ε.Ε. ως το κέλυφος για την εκκόλαψη του… από την διάλυση του 4ου Ράιχ, αργά η γρήγορα θα προκύψει η αναγέννηση του Β΄Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, που θα ονομαστή Μεσογειακή Ένωση. Αυτή είναι και η μοναδική μας ελπίδα για να συνεχίσουν κάποιοι λίγοι από εμάς να υπάρχουν στην χώρα των Ελλήνων. Εάν δεν δεχθούμε τον παγκόσμιο ηγετικό μας ρόλο… θα μας διαμελίσουν, αφήνοντας Στερεά (όχι Ιόνιο) και Πελοπόννησο στο 4ο Ράιχ που από πλευράς ορυκτού πλούτου, είναι άδεια!

OI MOYΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΜΕΡΚΕΛ.

‘Thank you, Mama Merkel’: Syrian refugee lives with 2 wives, 6 kids on benefits in Germany 

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Παιδεραστία με κρατική αναγνώριση και αμοιβή. Οι αυριανοί "Ευρωπαίοι"

A documentary about a Syrian refugee living in Germany with his two wives and six kids has angered many. Not only is polygamy against German law, but one wife married at 13 – and the family live on state handouts.
The Spiegel TV film was aired over the weekend, telling the story of 32-year-old Ahmad A. who fled the fighting in Syria’s Aleppo back in 2015 with his large family, and found a safe haven in Schleswig-Holstein, northern Germany.
The man lives in a two-story house provided by the community with two wives and six children. Despite polygamy being illegal in Germany, Ahmad was allowed to bring his second wife into the country as she is the mother of four of his kids.

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Thousands of Americans jailed for debts chased by private collectors.

An estimated 77 million Americans have a debt that has been transferred to a private collection agency. Thousands have ended up in jail over debts as small as $28, with African-Americans and Hispanics the most affected.
The findings come from a new report by the American Civil Liberties Union (ACLU) spanning 26 states and Puerto Rico, published on Wednesday. The practice violates many US state and federal laws, which prohibit the jailing of debtors.
In one case cited in the report, a disabled woman who wears a prosthetic leg was shackled by her waist and feet by two armed US marshals before being put in jail overnight.
They had a warrant for my arrest and I asked them for what, he didn’t say what it was for. He said, ‘He’ll tell you later,’” said Tracie Mozie of Dickinson, Texas.

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Tavares - Heaven Must Be Missing An Angel


TI EINAI ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Δύσκολο δεν είναι να εξηγήσεις σε ένα τυφλό πως είναι το φως… ούτε σε ένα κουφό πως είναι η μελωδία… ούτε σε έναν Ευρωπαίοι τι είναι η Ελλάδα! Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις πως είναι δυνατόν ένας ολόκληρος λαός να ψηφίζει για 100 χρόνια οικογένεια Παπανδρέου και Μητσοτάκη και για 80 χρόνια οικογένεια Καραμανλή και να λέει μετά επιτάσεως ότι έχει δημοκρατία! Το δύσκολο είναι εξηγήσεις πως είναι δυνατόν σε ένα λαό, οι γέροι να θέλουν και να απαιτούν να έχουν αξιοπρεπές παρόν, ενώ με τις επιλογές τους έχουν καταστρέψει και το παρόν αλλά και το μέλλον των παιδιών και των εγγονών τους! Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις πως είναι δυνατόν να υπάρχει ένας λαός, που θέλει να ανήκει στο δήθεν δυτικό μπλοκ των «ελεύθερων» καπιταλιστικών κρατών, και το βασικό όνειρο του, ήταν και είναι μια θέση στο δημόσιο, ενώ ούτε στα ποιο σκληρά σοσιαλιστικά καθεστώτα δεν υπήρχε αυτή η λαϊκή τάση! 

 Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις πως είναι δυνατόν να υπάρχει ένας λαός, που για 8 συναπτά έτη έχει ψηφίσει 3 μνημονιακές συστημικές κυβερνήσεις, και να ετοιμάζεται για 4η χωρίς ίχνος ντροπής, ενώ παράλληλα είναι και επαναστάτης εναντίων του συστήματος! Υπάρχουν και άλλα ποιο δύσκολα για να εξηγήσει κάποιος, αλλά τι να γράψεις;; Οι χθεσινοί, αλλά και σημερινοί Ευρωπαίοι, είναι οι άλλοτε Πελασγοί, η Αργείοι των Ομηρικών Επών, ο μέσος Ευρωπαίος γνωρίζει περισσότερο από των μέσο κάτοικο της χώρας των Ελλήνων, το τι είναι η Ελλάδα, και για αυτό μισούν θανάσιμα και με την πρώτη ευκαιρία το αποδεικνύουν.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ .

Η συνήθεις αντίδραση της "ελληνικής" πλευράς-κυβέρνησης... εδώ και δεκαετίες για κάθε εθνικό θέμα. ....και σε κάθε τουρκική πρόκληση.

ΠΕΡΙ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ.

Είναι γεγονός ότι επί το πλείστον, ΜΟΝΟ με ένα πόλεμο διαγράφονται χρέη… υπό αυτό το πρίσμα το μοναδικό κράτος όπου αυτή την στιγμή θέλει ένα πόλεμο είναι η Ελλάδα , αλλά δεν τον θέλουν οι δανειστές μας διότι έτσι θα χάσουν τα χρηματά τους!! Και όχι μόνο θέλει εν αγωνίως ένα πόλεμο… ώστε να διαφύγει τρόπον τινά από την αδιέξοδη οικονομική πολιτική, αλλά επειδή δεν μπορεί να τον προκαλέσει μιας και με ειρηνικό τρόπο (παγκόσμιο φαινόμενο) έχει χάσει την εθνική κυριαρχία του… τον παρακαλάει κιόλας με έμμεσο τρόπο. Εάν και εφόσον κάποιος δει τις ημερήσιες δήθεν είδησης στα τοπικά Μ.Μ.Ε. τηλεοπτικούς δέκτες, ραδιοφωνικούς δέκτες, έντυπο τύπο και διαδίκτυο, που περιστρέφονται διαρκώς σε καθημερινή βάση γύρω από το ενδεχόμενο «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο κ.λ.π. υπάρχει μια συνεχείς έμμεση τρομοκράτηση ότι μας επιτίθενται!!

ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ :Το Κατάρ (και ότι έγινε πρόσφατα εκεί) αυτή την στιγμή είναι ένα καλό μάθημα για τους κάτοικους της χώρας των Ελλήνων… για το πως μπορεί από την μια στιγμή στην άλλη να γίνει της πουτάνας. Σενάριο με ρόλους… οι Η.Π.Α. είναι στον ρόλο των συμμάχων του Κατάρ και της Σ. Αραβίας, η Σ. Αραβία θα μπορούσε όμως να είναι στην θέση της Τουρκίας, ενώ το Κατάρ στην θέση της Ελλάδας… εξ΄άλλου οι Η.Π.Α. είναι σύμμαχος και της Τουρκίας, αλλά και της Ελλάδος… και η Ρωσία, στον ρόλο της Ρωσίας!

 Στην θέση των σχέσεων μεταξύ Κατάρ και Ιράν, σας επιτρέπω να βάλετε την Ελλάδα και την Γερμανία… εξ΄άλλου όπως η Σ. Αραβία τα έχει "σπάσει" με την Γερμανία, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και μεταξύ Τουρκίας με Γερμανίας. ....δηλαδή είναι κολλητάρια.
Αλλά από την στιγμή που η κάρτα του πολίτη του πολιτεύματος του Σετ/Τυφώνα… έχει πάρει αναβολή για το καλοκαίρι του 2018 και μετά …τότε αυτομάτως σχεδόν τα πάντα παίρνουν μια μικρή αναβολή.

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Phil Collins-I Wish It Would Rain Down.


ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Διόδωρος Σικελιώτης....Βιβλίο Δ στο 4,43.

" Ἐπιγενομένου δὲ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ, καὶ τῶν ἀριστέων ἀπογινωσκόντων τὴν σωτηρίαν, φασὶν Ὀρφέα, τῆς τελετῆς μόνον τῶν συμπλεόντων μετεσχηκότα, ποιήσασθαι τοῖς Σαμόθρᾳξι τὰς ὑπὲρ τῆς σωτηρίας εὐχάς. εὐθὺς δὲ τοῦ πνεύματος ἐνδόντος, καὶ δυοῖν ἀστέρων ἐπὶ τὰς τῶν Διοσκόρων κεφαλὰς ἐπιπεσόντων, ἅπαντας μὲν ἐκπλαγῆναι τὸ παράδοξον, ὑπολαβεῖν δὲ θεῶν προνοίᾳ τῶν κινδύνων ἑαυτοὺς ἀπηλλάχθαι. διὸ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις παραδοσίμου γεγενημένης τῆς περιπετείας, ἀεὶ τοὺς χειμαζομένους τῶν πλεόντων εὐχὰς μὲν τίθεσθαι τοῖς Σαμόθρᾳξι, τὰς δὲ τῶν ἀστέρων παρουσίας ἀναπέμπειν εἰς τὴν τῶν Διοσκόρων ἐπιφάνειαν. οὐ μὴν ἀλλὰ τότε λήξαντος τοῦ χειμῶνος ἀποβῆναι μὲν τοὺς ἀριστεῖς τῆς Θρᾴκης"
Δε γουιντερ ις  χίαρ για τα μουνόπανα τους Αμερικάνους....συνεχίστε να θέλετε να μας διαμελίσετε, και ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΤΕ.

 

ΜΥΘΩΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Η.Π.Α πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα,όπως αυτά εδώ:
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατευθύνονται ανατολικά απειλώντας τη Νέα Υόρκη και τη Νέα Αγγλία με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές χιονοπτώσεις και το τσουχτερό κρύο. Read more: http://www.newsbomb.gr/kosmos/story/859826/akraia-kairika-fainomena-saronoyn-tis-hpa-akyrothikan-1-250-ptiseis-pics#ixzz57XNxJs9U
Kαι αυτά εδώ....όταν ξαφνικά και μέσα σε μια στιγμή παγώνουν καρχαρίες  μέχρι θανάτου στο Cape Cod : http://news247.gr/eidiseis/kosmos/apisteyto-pagwsan-karxaries-stis-hpa-apo-to-poliko-psuxos.5009861.html
Σκέφτηκα ...όλος τυχαίος , να ανεβάσω αυτό το βίντεο:

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

John Paul Young - Love Is In The Air


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΛΗΨΗ

Σήμερα μιλούσα με έναν φίλο, και κάποια στιγμή μου λέει..." δεν μπορεί κάποιοι τους κάνουν διαγραφή την Cache, στον εγκέφαλο τους " εννοώντας φυσικά τον κάτοικο της χώρας.
Η λέξη «αντίληψη» χρειάζεται άλλες τρεις λέξεις για να ενεργοποιηθεί και αυτό μέχρι ενός σημείου ανάλογα με το είδος του πομποδέκτη – εγκεφάλου… τις λέξης πομπός – δέκτης και λήψη. Προφανώς αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται στην ραδιοεπικοινωνία… και κάπου εκεί πρέπει να καταλάβουμε την πολλαπλή χρηστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου… το πως δηλαδή μέσα από την βιολογία, και την νευρολογία, μεταφερόμαστε στην ραδιοεπικοινωνία, ακόμα και στην αστρονομία με τις συχνότητες, τους πομποδέκτες, την λήψη, την αντίληψη, την ηλεκτρομαγνητική, την ασθενής και ισχυρά πυρηνική, την βαρυτική, την τριφασική εκφορά λόγου κ.λ.π.

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΟΙ Η.Π.Α

Όλες μα όλες τις ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις του πλανήτη, τις έχουν ιδρύσει και εκπαιδεύσει οι Η.Π.Α. Τα δε δυτικά Μ.Μ.Ε. ονομάζουν αυτές τις οργανώσεις ως «αντάρτες» της ελευθερίας.

 Η ισλαμιστική τρομοκρατία αποτελεί τον μη κυβερνητικό βραχίονα των Η.Π.Α. για την διεθνή επιβολή τους.

  Όταν καταλάβετε το τι θέλουν από εμάς ως Ελλάδα, οι παγκόσμιοι εθνικιστές, και οι παγκόσμιοι διεθνιστές, τότε θα καταλάβετε τι έρχεται και τι μας προορίζουν.

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΧΙΜΠΑΤΖΗΔΕΣ.

Οι χιμπατζήδες στην Αφρική, είναι ποιο επικίνδυνοι από τους κάτοικους της χώρας των Ελλήνων. Σε μια ενδεχόμενη ακραία λύση, ίσως θα ήταν καλό να φέρουμε 200 αφρικανούς χιμπατζήδες... να τους δώσουμε ΑΚ... ένοπλους να τους αμολήσουμε στο Σύνταγμα, και αυτό πάντα με βάση το άρθρο 120 4 του καταπατημένου Συντάγματος... με την μοναδική ελπίδα να μας απελευθερώσουν από τα συνεχή λάθη μας.

ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εάν δεν γίνουν εκλογές μέχρι το καλοκαίρι με αιτία το σκοπιανό ζήτημα... τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην έχουμε εθνικές εκλογές για τα επόμενα 4 χρόνια, λόγο εθνικών θεμάτων που θα προκύψουν... θα πάμε απευθείας σε οικουμενική.

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Συνήθως όταν κάποιος κατουράει στην θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

Η ελληνική πραγματικότητα, όπως την έχουν διαμορφώσει οι επιλογές των κατοίκων της, είναι οικτρή .....ως πρώην έθνος έχουμε περάσει τον Ρουβίκωνα εδώ και 3ης δεκαετίες… αυτά τα οποία ζούμε και θα ζήσουμε, χωροχρονικά αποτελούν πεπερασμένα δεδομένα μακροχρόνιων αποτυχημένων επιλογών μας.
Δεν αναφέρομε στο χρέος… να πάει να γαμηθεί το χρέος. Όταν ένας άνθρωπος, η ένας λαός έχει αδικήσει, έχει εκμεταλλευτεί, έχει στενοχωρήσει, έχει προσβάλει κ.λ.π. έχοντας φτιάξει ένα κοινωνικό μοντέλο πάνω σε αυτές τις αρχές, τότε αργά η γρήγορα αυτό κοινωνικό σύστημα θα γυρίσει μπούμερανγκ εναντίων του, εκεί ακριβώς βρισκόμαστε στο τρίπτυχο Υβρεις – Νέμεσις – Τίσις. Συνήθως όταν κάποιος κατουράει στην θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι, η δύναμη του γράφοντος σε αυτά που έχουν έρθει και θα έρθουν στο μέλλον, εκεί βρίσκεται, στο ότι δεν κατουρούσε στην θάλασσα. 

ΗΓΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΑΜΗΣΕΙ

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Διαβάζω στον ηλεκτρονικό τύπο σε διάφορους ιστότοπους να αναρωτιούνται και να ψάχνουν ηγέτη ,για να βγουν αυτοί και η χώρα από το αδιέξοδο. Άγνωστο γιατί, αλλά μάλλον ψάχνετε ανάποδα…
Πρώτα θα αναρωτηθείτε τι πρέπει να διαθέτει ένας λαός, για να βρεθεί ο κατάλληλος για αυτόν, ηγέτης.
Προς στιγμήν ο κάτοικος της χώρας των Ελλήνων, δεν ψάχνει ηγέτη να τον κυβερνήσει… αλλά ηγέτη για να τον γαμήσει… και έχει βρει αρκετούς! Την Ελλάδα που ήξεραν θα πρέπει να την ξεχάσουν, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Το ενεργούμενο σχέδιο το οποίο λίγο πολύ καταλαβαίνουμε δεν έχει φτάσει παρά μόνο στο 30%, οπότε ακόμα έχουμε δρόμο.
 Εάν και εφόσον έχεις γυναίκα και παιδιά θα πρέπει να το σκεφτείς πολύ σοβαρά να φύγεις για πάντα… εάν παραμείνεις θα έχεις να αντιμετώπισης αργά η γρήγορα,εκτός απο τον πόλεμο (εάν δεν έχουν γίνει ήδη), διάφορες ακραίες κατοχικές καταστάσεις, από την ποικιλότροπη εκπόρνευση της γυναίκας σου, την ανεργία των παιδιών σου, την πείνα που έρχεται, μέχρι και την εμφάνιση καρκίνου λόγω των ακραίων καταστάσεων… και αυτά στις υπάρχουσες του 30% «φυσιολογικών» συνθηκών που ζούμε. Να γαμήσεις και να στείλεις φυλακή και στην κρεμάλα ποιους ;;… αυτούς τους πολιτικούς;
 Μα θα βρεθούν άλλοι… θα τους ψηφίσουν οι συγγενείς σου, οι γείτονες σου, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου! Θα βρουν δικαιολογία για αυτή τους την πράξη! Έτσι λοιπόν αν έχεις ορμές και θέλεις να γαμήσεις κάποιους, τότε ξεκίνα από τους συγγενείς σου, τους γείτονες σου, τους φίλους και γνωστούς σου, είναι κοντύτερα σε εσένα και δεν έχουν φρουρά… φρουρά… φρουρά! Από τους κάτοικους της χώρας των Ελλήνων, αξίζει να ζήσουν λίγοι, το ποιοι και με ποια κριτήρια δεν είμαι αρμόδιος να το κρίνω…

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

ΗΠΑ: Οι «ράβδοι από τον Θεό» μπορούν να χτυπήσουν με την ισχύ ενός πυρηνικού όπλου – χωρίς ραδιενεργό νέφος

 USA_THor1
Η Συνθήκη Απώτερου Διαστήματος που υπογράφηκε το 1967 από εκατόν εφτά χώρες (107) απαγορεύει την τοποθέτηση στην τροχιά της Γης πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων. Αυτό όμως που δεν υπολόγισαν ήταν το πιο απλό όπλο της Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής (ΗΠΑ): Η ράβδος βολφραμίου που θα μπορουσε να χτυπήσει μια πόλη με την εκρηκτική δύναμη ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν αυτό που ονόμασαν ως βόμβες «Lazy Dog». Αυτές οι βόμβες ήταν άπλα συμπαγή κομμάτια χάλυβα, μήκους λιγότερο των δύο ιντσών, εξοπλισμένα με πτερύγια σταθεροποίησης. Δε διέθεταν εκρηκτική γέμιση – απλώς έπεφταν κατά εκατοντάδες από τα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω απο το Βιετνάμ.

Stone Fury - Babe


ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ.

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ

Γράφει ο ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :

Από την στιγμή που θα δοθεί παράγωγο, η το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, σε λίγα χρόνια, θα έχουμε την Β΄ ΠΟΛΕΜΙΚΗ  ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ στην Χερσόνησο του Αίμου, που θα επιφέρει τον Γ΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ  ΠΟΛΕΜΟ. Στις αρχές του καλοκαιριού του 1994, ο τότε Πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου επισκέφτηκε τις Η.Π.Α. καλεσμένος του τότε Πρόεδρου Μπιλ Κλίντον. Το Σκοπιανό ζήτημα ήταν αιχμή της πολιτικής ατζέντας... για αυτό και ο Α. Παπανδρέου είχε μαζί του ένα συμβολικό δώρο με μυθολογικές προεκτάσεις για τον Μ. Κλίντον, το δώρο ήταν ένα μεγάλο κουτί, στολισμένο με πολύτιμους λίθους, είχε το όνομα "Κουτί της Πανδώρας". Αυτό το δώρο δόθηκε στον Πρόεδρο των Η.Π.Α. με την προϋπόθεση... κανείς να μην το ανοίξει.!!! Όποιος το ανοίξει θα υποστεί τις συνέπειες....σημασία δεν έχει ποιος ξεκινάει κάτι, αλλά ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.!!!

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

KOSMOGONIA - TRIIRIS

 "We come as rulers We are the kings We are the rise for We are the sons of the Gods "

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΕ ΚΩΛΟΓΡΑΙΚΥΛΑ

Μου γράφει το κωλογραίκυλο με το όνομα ΑΣΠΡΟΣ ΓΛΑΡΟΣ  σε σχόλιο .." που ησε καραγκιωζάκω; Μου αικανες κε μπλογκ βραι σαχλωκουδουνω; μωνω αισει κε οι μανα σου θα τω βλαιπεται, χαχχαχαχαχαχα!!!!!! ".
Η απάντηση μου προς όλα τα κωλογραίκυλα του είδους του, που έχουν μάθει να αλληλοσπαράσσονται,και να  αλληλοεμπτύονται μεταξύ τους σπαρασσόμενοι μέσα στα διάφορα μπλόγκς και να τα καταστρέφουν είναι αυτή:


Όσο εσύ και οι όμοιοι σου, τα υπόλοιπα κωλογραίκυλα θα είστε σαν τα λύματα μέσα στις διάφορες παραταξιακές πολύχρωμες κομματικές στρούγκες ,υποταγμένοι σε κάθε είδους αφεντικά.. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
Όσο τα κωλογραίκυλα σαν του λόγου σου, θα αναρωτιέστε και θα σέρνεστε μέσα στο αδιέξοδο της ανοησίας σας, τόσο οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Φυσικά και σαν κωλογραίκυλο που είσαι μπορείς να συνεχίσεις αυτήν σου την συμπεριφορά, ώστε να την βλέπουν τα μικρά Ελληνόπουλα και να την έχουν ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ 4 ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ.

" Καὶ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· Ἔρχου. 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς."

ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ:

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ=ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ  ο Ιππότης της ζωής και του θανάτου.


ΑΡΗΣ=ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ   ο Ιππότης του Πολέμου.

ΟΥΡΑΝΟΣ= ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ  ο Ιππότης που φέρνει το ξαφνικό και το απρόβλεπτο.

ΚΡΟΝΟΣ= Ο ΧΛΩΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ  

"καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις· Πέσατε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, 17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;"

Όλη  η Αποκάλυψη έχει σχέση με αστρονομικά γεγονότα και γεγονότα που αφορούν το ηλιακό μας σύστημα.

Έχουμε και λέμε Ουρανός- Κρόνος- Πλούτωνας και μαζί να περνάει ο Άρης ... αυτοί οι 4 ΙΠΠΟΤΕΣ μαζί με τον Δία θα κάνουνε 15 Φεβρουαρίου με 30 Μαρτίου του 2020 την ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΣΥΝΟΔΟ ....και τότε θα  "ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ" ΟΙ 4 ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ .

Saxon:-The Eagle Has Landed

                                                " Traveled across the universe
                                                   And placed the lonely flag
                                                   Out there in isolation
                                                   At the final, the final frontier
                                                   At the final frontier"


ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

Διάβασα μια είδηση που ΔΕΝ θα την προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. διπλή αυτοκτονία στην Κρήτη, υιός 65 ετών και πατέρας 86 ετών αυτοκτόνησαν από κοινού, πίνοντας δηλητήριο... τους βρήκε η μητέρα της οικογένειας. Ποιοι ήταν αυτοί που ψήφιζαν για 40 χρόνια Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά συρροή, χωρίς να σταματάνε; Ποιοι ήταν όλοι αυτοί που Ψήφισαν Γ. Παπανδρέου; Α. Σαμαρά; και Α. Τσίπρα, τα τελευταία 8 χρόνια; Δεν αντιλαμβάνεστε το τι γραμμάτια έχετε υπογράψει για εσάς, και τα παιδιά σας!

ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΘΡΑΣΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ.

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

Διαβάζω στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τις δηλώσεις που έκανε με θράσος ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρ.Τ.Ερντογάν μετά το επεισόδιο που προκάλεσε η τουρκική Ακτοφυλακή στα Ίμια....«Προειδοποιούμε αυτούς που ξεπερνούν τα όρια στην Κύπρο και στο Αιγαίο να μην κάνουν το λάθος βήμα».

 Και αν κάποιοι αναρωτιούνται το γιατί  οι Τούρκοι είναι προκλητικοί στο Αιγαίο, και μιλάνε με τέτοιο θράσος, και κάνουν ότι κάνουν… μα γιατί οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι η πολιτική, αλλά και στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδος δεν είναι Έλληνες! Απλά ομιλούν την Ελληνική.

 Και μια σημείωση... ο εχθρός ΔΕΝ είναι γύρω από εμάς, ο εχθρός εδώ και δεκαετίες κεκαλυμμένα μας κυβερνά... και δίνει πατήματα στους γύρω από εμάς, να μας επιβουλεύονται.

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

 Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:

Είμαστε μια ευλογημένη χώρα, με ανισόρροπους κατοίκους που εκλέγουν εφιάλτες για ηγεμόνες τους, μόνο και μόνο για να διατηρούν την εφήμερη πάρτι τους, χωρίς κανένα όραμα για το μέλλον για το αύριο. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος ήταν ο λόγος που η Γερμανία δέχθηκε την είσοδο μας στην άλλοτε Ε.Ο.Κ. (δηλαδή στην Σοβιετική Ένωση των Γερμανών) κάτι που δεν είχε δεχθεί ο Ι. Στάλιν για την Σ. Ένωση της Ρωσίας (βλ. Ελλάδα – Ρουμανία), μιας και η Σ. Ένωση της Ρωσίας είχε ορυκτό πλούτο, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα θα αποτελούσε Δούρειο Ίππο μέσα στην άλλοτε Σοβιετία, με αποτέλεσμα να είχε καταρρεύσει ήδη από την δεκαετία του 1960.

 Εάν και εφόσον ο πολιτικός, θρησκευτικός, στρατιωτικός και δικαστικός κόσμος της Ελλάδος, συνεχίσει να κάνει ακατάσχετη πεολειχία στο κατασκευασμένο από τους Χάζαρους υπερτραπεζίτες εναντίων της Ρωσίας, 4ο Ράιχ… αυτό εκλαμβάνεται από κάποιους κύκλους ως εμμονή ενεργειακής ανεξαρτησίας προς τους Τεύτονες ιππότες… τότε οι σύμμαχοι μας Αγγλοσάξονες ιππότες, θα βρουν τρόπο να ενώσουν την Τουρκία – Βουλγαρία και Αλβανία (με τις παθητικές ευλογίες της Μόσχας), ώστε να μας πάρουν εδάφη και να με αυτό τον τρόπο να μειώσουν μια μελλοντική ενεργειακή ανεξαρτησία και ισχύ της Γερμανίας.

 Η έναρξη αυτή της άτυπης τυχών συμμαχίας θα εγκαινιασθεί από την διάλυση των Σκοπίων μεταξύ Αλβανίας και Βουλγαρίας. Βασικά ζούμε σε πολλαπλές πραγματικότητες, που κάθε στιγμή όταν αλλάζουν φορά μας αλλάζουν και την πραγματικότητα… το ότι προκύπτουν διάφοροι διαμελισμοί κρατών στην περιοχή, Χερσόνησο του Αίμου – Μέση ανατολή, προκύπτει από το γεγονός ότι πολλά αρχαία ιερατεία που εκφράζονται μέσα από σύγχρονες πολιτικές… έχουν σχέδια για την σημαντικότερη περιοχή του πλανήτη, αυτά τα σχέδια εφάπτονται μεταξύ τους σε κάποια σημεία των καιρών, με αποτέλεσμα να αλλάζει απότομα η φορά – ροή των αρνητικών γεγονότων είτε σε στασιμότητα, είτε σε περαιτέρω αύξηση της αρνητικότητας.

 Είναι λίγο δύσκολο μια χώρα γεωστρατηγικά να εφάπτεται με τρεις ηπείρους, να διαθέτει πολλά τρις σε ορυκτό πλούτο… και στην τελική να μην πάθει τίποτα! Αυτοί οι 2 βασικοί λόγοι είναι για πάθουμε πολλά, μα πάρα πολλά, έστω και αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, εξ΄άλλου είναι γνωστό ότι όταν παλεύουν οι ελέφαντες την πληρώνουν τα βατράχια! Αν τα βατράχια νομίζουν ότι έχουν την ευλογία του Θεού και δεν θα πάθουν τίποτα… είναι γελασμένα, γιατί αυτό τους το λένε οι ελέφαντες μέσω των δικών τους πρέσβεων!

ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΡΩΣΟΙ ΘΑ ΣΤΗΣΟΥΝ ΕΝΑ Β' ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΡΩΜΑΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

 Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ :

Τα έχω γράψει αυτά πριν από αρκετούς μήνες σε κάποιο άλλο ιστολόγιο… συγκεκριμένα στης 9/11/2016 …»Η εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. θα αλλάξει μέσα στο 2017… τουλάχιστον όσο αφορά το Ν.Α.Τ.Ο. και την Ρωσία στην Ευρώπη. Θα δοθεί ρόλος στην Ρωσία… προς δυσμάς (το είδαμε να γίνεται όταν η Τουρκία πέρασε στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας) . Απεναντίας το βάρος της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στρατιωτικής μηχανής θα προσανατολιστεί προς Κίνα… μιας και γεωγραφικά, μπορεί κάποιος να πάει στον Καύκασο, εκτός μέσω Ρωσίας και Συρίας, και από την Κίνα!»

Βέβαια τζάμπα καίει η λάμπα στην χώρα των Ελλήνων, και λίγοι κατάλαβαν τι τους έγραφα, οι περισσότεροι χλεύαζαν, ειρωνεύονταν, και λοιδορούσαν.! Από την στιγμή όπου οι Χάζαροι τραπεζίτες έστησαν το 4ο Ράιχ, τότε οι Αγγλοσάξονες θα στήσουν την Τσαρική Ρωσία… και αν συνεχίσουν οι Χάζαροι να θέλουν να στήσουν ένα νέο μουσουλμανικό κράτος μεταξύ Χερσόνησο του Αίμου και Μέσης ανατολής… τότε από κοινού Αγγλοσάξονες και Ρώσοι θα στήσουν ένα Β΄Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος… τόσο απλά. Βεβαίως όλα αυτά γίνονται μέσα από το αίμα. Και κάτι άλλο όταν μιλάμε για «Αμερικανούς», θα πρέπει να διαχωρίζουμε τους Χάζαρους τραπεζίτες των Η.Π.Α. όπου για πατρίδα τους έχουν το μεταφερόμενο κεφάλαιο, από τους Αγγλοσάξονες αποικιοκράτες που μπορεί να έκλεψαν την βόρειο Αμερική κατασφάζοντας τους γηγενείς Ινδιάνους, αλλά αγαπάνε την πατρίδα τους! Οι Χάζαροι δεν έχουν πατρίδα… και αυτό οφείλεται στους Ρώσους.

 Ο άξονας Η.Π.Α. – Ελλάδος – Ισραήλ υπάρχει, για να είμαι ποιο συγκεκριμένος η Ελλάδα είναι ανύπαρκτη, και απλά θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ενδιάμεσο δοχείο ανάμεσα στον άξονα Η.Π.Α. – Ισραήλ, και τίποτα άλλο, εξ΄άλλου οι πρόσφατες πτήσεις από τις πολεμικές αεροπορίες τόσο των Η.Π.Α. όσο και του Ισραήλ πάνω από την Αττική, προσδίδουν αυτήν ακριβώς την ανυπαρξίας μας… έστω και αν ο Καμμένος το παίζει Αρχιστράτηγος. Οι διεθνείς σχέσης των κρατών είναι πολυπλοκότατες και αλλάζουν από μήνα σε μήνα! Στον τομέα της Στρατηγικής αυτή χωρίζεται σε άμεση και έμμεση, η Τουρκία δεν πρόκειται να κινηθεί εναντίων των Η.Π.Α. με άμεσο τρόπο. Το γεγονός είναι ότι Η.Π.Α. και Ρωσία έχουν ήδη μοιράσει γεωγραφικά τις 2 ακτές του Αιγαίου, αυτό που μένει είναι ο ορυκτός πλούτος.

  Είναι καιρός να ενεργοποιηθεί το «Αραβικό Ν.Α.Τ.Ο.» και να αναλάβει πρωτοβουλίες… έχω γράψει και στο παρελθόν το τι θα επακολουθήσει, το πως και που θα ηττηθούν. Οπωσδήποτε απόρροια αυτού του γεγονότος θα είναι η διάλυση της Σ. Αραβίας όπως έχει… σε ένα από τα νέα κρατίδια που θα δημιουργηθούν, θα μεταφερθούν οι σουνίτικες μάζες από Χερσόνησο του Αίμου και Μικρά Ασία… αυτό το νέο κρατίδιο που θα φιλοξενήσει αυτόν τον πληθυσμό κατονομάζεται με θεολογικό γεωγραφικό όρο και όχι με εθνολογικό γεωγραφικό όρο, από τον Κοσμά Αιτωλό, ως «κόκκινη μηλιά»… η εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση που πάλλεται μεταξύ του Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ! Μιας και άλλοτε φέρεται εκ μέρους συμφερόντων των Χάζαρων τραπεζιτών, και ενίοτε εκ μέρους των συμφερόντων των Αγγλοσαξόνων, ενώ αυτά τα 2 αλληλοσυγκρούονται σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο, αυτή η ιδιάζουσα και καταστρεπτική σχέση, θα διώξει και θα διαλύσει σχεδόν όλα τα συμμαχικά κράτη ως προς τις Η.Π.Α.

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Δήλωση Κίσινγκερ - Εμείς εξοπλίσαμε τον ISIS

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ: Ο Χένρι αναφέρεται στο πως μπορεί να αποφευχθεί μια πολεμική αναμέτρηση (προφανώς έρχεται) μεταξύ Η.Π.Α. και Κίνας... ενώ παράλληλα ομολογεί ότι οι Η.Π.Α. εξόπλισαν τον ISIS!!! Ευχαριστούμε τον Χένρι για τις πληροφορίες. Ο λόγος και η αιτία που ο Χένρι μας έδωσε τις άνωθεν πληροφορίες για την αποφυγή μιας Αμερικανοκινέζικης πολεμικής σύγκρουσης είναι αυτός : "Παιχνίδια πολέμου από την Κίνα - Επεκτείνεται και στρατιωτικά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αλλάζοντας το status quo" http://bankingnews.gr/index.php?id=350492
 
Η Κίνα τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να μεταλλαχθεί σημαντικά δια της επεκτάσεως, ώστε να μετουσιωθεί προς τον Ειρηνικό ωκεανό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Κίνας. Η ορολογία Ηνωμένες πολιτείες Κίνας, αναγράφεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, και θα χρησιμοποιηθεί ευρέως τα επόμενα χρόνια.

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

ΒΕΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

TO ONOMA MAKEΔΟΝΙΑ ΑΙΤΙΑ Γ'ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

 Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ :

Θα πρέπει να γράψω κάποιες λέξεις τόσο για τους λοβοτομημένους πνευματικά "δεξιούς" αλλά και "αριστερούς". Το όνομα Μακεδονία αποτελεί το κλειδί για αλλαγή συνόρων και την απαρχή του Β΄κύκλου και την ουσιαστική έναρξη και κλείσιμο του Γ΄Βαλκανικού πολέμου. Από όλους τους τοπικούς αυνάνες, που αυνανίζονται σε τακτά χρονικά διάστημα επί αγέννητων, ζώντων και νεκρών, περί του ονόματος της Μακεδονίας για προσδιορισμό τον Σκοπίων, έχουν σκεφτεί εάν οι Αλβανοί των Σκοπίων, θέλουν να ονομάζονται "Μακεδόνες"; Ποια θα είναι η αντίδραση τους σε περίπτωση που οι Σκοπιανοί λάβουν το όνομα η έστω προσδιορισμό περί της Μακεδονίας; Όλοι αυτοί οι πνευματικά λοβοτομημένοι "δεξιοί" και "αριστεροί" πεμπτοφαλαγγίτες, που νοιάζονται για την ονομασία των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, γνωρίζουν το στρατιωτικό δόγμα της Βουλγαρίας, ακόμα από τη εποχή του Ζέλιου Ζέλεφ, που αναφέρεται ότι σε περίπτωση ονομασίας των Σκοπίων, έστω και με προσδιορισμό του ονόματος Μακεδονία ως κρατικής οντότητας, αποτελεί ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ για την Βουλγαρία; Τα σχέδια σας είναι γνωστά... φέρνεται μάχιμες μουσουλμανικές μάζες στο εσωτερικό της πατρίδας για τον Γ΄γύρο... όταν θα έρθει η ώρα, θα βρεθείτε μπροστά σε εκπλήξεις που δεν θα τις περιμένετε.

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Η εισβολή της Τουρκίας σε Ιράκ και Συρία

Kείμενο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Η εισβολή της Τουρκίας σε Ιράκ και Συρία μπορεί και να χαρακτηριστεί και ως εισβολή ολίγον από γιουβέτσι… εισβολή ήταν αυτή στην Κύπρο, κατέλαβαν το 35% της νήσου, αυτό που γίνεται στο Ιράκ και Συρία εκ μέρους της Τουρκίας πρόκειται για φιάσκο. Τόσο οι Η.Π.Α. όσο και η Ρωσία δέχθηκαν να εισέλθει επίσημα η Τουρκία στον πόλεμο σε Ιράκ και Συρία διότι αυτές οι δύο υπερδυνάμεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι ολόκληρη η περιοχή της μέσης ανατολής και της χερσόνησος του Αίμου είναι υπό διαπραγμάτευση. Θα προκύψουν εκ νέου καινούργια κράτη…. νέα σύνορα, και αυτή η πολιτική περνάει από τα δυο κομβικά κράτη, την Τουρκία και την Ελλάδα.

 Η Ρωσία δεν θέλει επί των ημερών μας μια Μεγάλη Βουλγαρία… τα γεωπολιτικά σχέδια τόσο των Η.Π.Α. (του τμήματος των διεθνιστών ιουδαιοχαζάρων) όσο και της Ρωσίας για την περιοχή μας, δεν αφορούν μικρά εθνικά κρατίδια αντιμέτωπα μεταξύ τους… αλλά αφορούν σχέδια είτε πανισλμαμισμού είτε πανορθόδοξης συνομοσπονδίας με έδρα και στις 2 περιπτώσεις, την Κωνσταντινούπολη. Το τι θα προκύψει από αυτή την τιτάνια σύγκρουση στην περιοχή μας, στρατηγικά είναι άγνωστο…. το μόνο σίγουρο είναι ότι το αίμα θα ρεύση άφθονο, έστω και αν οι ορθόδοξοι προφήτες κλείνουν προς μια πανορθόδοξη συνομοσπονδία που θα εμπερικλείει σε κλειστές συμμαχίες και τους Κόπτες, Σιίτες κ.λ.π. με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

 Ο Ερντογάν ούτε τρελός είναι, αλλά ούτε δικτάτορας… έχει εκλεγεί από τον τούρκικο λαό, ακόμα και τώρα να προκηρύξει εκλογές, πάλι θα τον ξανά ψηφίσουν! Όποιοι αναζητούν ανισόρροπους, δεν έχουν παρά να ψάξουν τον Γ. Παπανδρέου, τον Α. Σαμαρά, και τον Α. Τσίπρα και ειδικά τους ψηφοφόρους τους! Αν η Τουρκία θέλει να καταλάβει και το υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα της νήσου Κύπρου, δεν έχει παρά να στείλει 600.000 από τα 3.000.000 εκ. που έχει στα σύνορα με την Συρία… και η νήσος θα έχει καταληφθεί χωρίς να πέσει τουφεκιά! Βεβαίως υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων! Ο Ερντογάν είτε επιτεθεί, είτε όχι στην Ελλάδα… θα έχει το τέλος του Καντάφι… το ίδιο και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία των Η.Π.Α. και της Ρωσίας!

Υ.Γ  Στον Γ΄Π.Π. μπήκαμε επισήμως το 1991 με την επιχείρηση στο Ιράκ, «Καταιγίδα της Ερήμου».

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :  
 
Ήδη από το 1955 και τα «Σεπτεμβριανά» ξεκίνησε το ξήλωμα της Συνθήκης της Λωζάνης εκ μέρους της Τουρκίας. Ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, βούβα.. ησυχία γιατί κοιμόμαστε! Αργότερα το 1997 ήρθε η σειρά για την Συνθήκη της Μαδρίτης απόρροια της νύκτας των Ιμίων… αναγνωρίστηκαν ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, κάτι που αναιρεί την Συνθήκη της Λωζάνης!… 2009 ο τότε υπ. Εσωτερικών και νυν Πρόεδρος Δημοκρατίας, Π. Παυλόπουλος, στο τότε ραμαζάνι στον νομό Αττικής, πήγε ως επισκέπτης… και κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους που κατοικούν στην Ελλάδα, να φέρουν και τις οικογένειες τους!!! Τον άκουσαν και τις έφεραν!… Το 2016 ο σημερινός Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας δήλωσε απερίφραστα ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ… και τώρα ξαφνιάζει κάποιους, ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, δηλώνει περί αναθεώρησις της Συνθήκης της Λωζάνης!

 Οι λαθρομετανάστες που αποτελούν τον πολιτικό μοχλό πίεσης και συνάμα την βασική εμπροσθοφυλακή του τούρκικου στρατού, θα γαμήσουν στην τελική τους περισσότερους από εσάς και αυτό είναι κάτι που σας το είχα γράψει ήδη από το 2012-2013 σε διάφορες ιστοσελίδες… αλλά που τότε δεν το καταλάβατε!… και πέρασε χωρίς να γίνει καν αντιληπτό. Και ενώ θα σας γαμάνε θα περιμένετε εν αγωνίως να εισβάλει ο τούρκικος στρατός, μιας και οποιαδήποτε πολεμική πράξει θα σημάνει διαγραφή του χρέους των δανειστών μας, κάτι που δεν το θέλουν οι ιουδαιοχάζαροι τραπεζίτες και άπαντες οι «σύμμαχοι» μας!

 Υ.Γ 1 .Μετά την έξοδο μας από το € να περιμένετε κάποιο στημένο στρατιωτικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας και αυτό τυπικά μόνο και μόνο για να οδηγηθούμε στο τραπέζι του επίσημου διαμελισμού της νεότερης Ελλάδας… μέχρι τότε 2018 – 2021… σας εύχομαι ολόψυχα καλά γαμήσια με τους λαθραίους!

Υ.Γ 2.  Η καριόλα η κ. Τασία που είναι; Μην νομίζεται ότι σας έχουμε ξεχάσει… σας θυμόμαστε!

ΞΕΚΙΝΗΜΑ Γ' ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Κείμενο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Όπως η πολιτική, έτσι και ο πόλεμος είναι τέχνη… ποιο συγκεκριμένα ο πόλεμος είναι με άλλο τρόπο πολιτική. Ο Ερντογάν μας λέει ότι μπορούμε με πολιτικό τρόπο να βρούμε λύση στα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Τουρκία. Βεβαίως αυτά τα θέματα αμυντικής υφής αποτελούν αγκάθι για τα ελληνικά συμφέροντα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας πολιτικής εκ μέρους του πολιτικού κόσμου της νεότερης Ελλάδος. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε υπάρχει ένας νουνεχής λαός, που να εκλέγει πολιτικούς για το συμφέρον της πατρίδας, αλλά για το συμφέρον της πάρτης του… έτσι έχουμε δημαγωγούς και δημοσιοσχεσίτες ως κρατικούς εκπροσώπους που χρησιμοποιούν την πολιτική κατά το προσωπικό τους, δοκούν.

 Μετά την Συνθήκη της Μαδρίτης το 1997, και την αναγνώριση εκ μέρους της Ελλάδος περί ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο… εάν και εφόσον δεν δεχθούμε να κάτσουμε στο τραπέζι της πολιτικής για να συνομιλήσουμε για το καθεστώς του Αιγαίου και μέχρι που φτάνουν τα ανεγνωρισμένα από την Ελλάδα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας… τότε από το 2018 – 2020, θα φύγει από το πλάνο η πολιτική… και θα μπει η έμμεση στρατηγική! Βλέπε Κύπρο 1974 και Κόσοβο 1999…θα χρησιμοποιηθούν οι μάζες των λαθροεισβολέων  μουσουλμάνων (Τούρκων) που βρίσκονται στο εσωτερικό της Ελλάδος, όπου καλέστηκαν εδώ, με προτροπή του πολιτικού προσωπικού (και όχι μόνο) της χώρας… θα στηθούν εξεγέρσεις περί ελευθεριών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, τουλάχιστον σε όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά γιατί όχι και τις ενδοχώρας… θα υπάρξουν λεηλασίες δημόσιων κτιρίων, θα υπάρξουν νεκροί κ.λ.π. ότι βλέπουμε στην Συρία, θα τα δούμε και εδώ.

Εκεί  θα επέμβει ο ελληνικός στρατός, όπου θα διαταχθεί να αφήσει την κουτάλα σίτισης των λαθραίων και θα πιάσει το τουφέκι… και αυτό θα είναι η θρυαλλίδα για να ξεκινήσει μια άμεση διεθνή προπαγάνδα περί του ότι είμαστε ξενόφοβοι…. ρατσιστές… και φασίστες! Εξ΄άλλου κάτι ανάλογο δεν έγινε πριν από 6 χρόνια που μας έλεγαν κλέφτες… απατεώνες… λωποδύτες και μας διέσυραν διεθνώς κ.λ.π. επειδή οι δημοσιοσχεσίτες που το παίζουν πολιτικό προσωπικό με σχέδιο πρόδωσαν την πατρίδα χωρίς να πέσει τουφεκιά; Αυτή η επερχόμενη προπαγάνδα (το ίδιο είχε γίνει χρησιμοποιώντας κάποιοι τον Μακάριο, το 1974 από το βήμα του Ο.Η.Ε. αλλά και στο Κόσοβο το 1999 όταν το Ν.Α.Τ.Ο. βομβάρδιζε την Σερβία) θα είναι το σήμα για την έλευση του τούρκικου στρατού σε κάποιο νησί του Β. Αιγαίου (το νησί είναι γνωστό), στο όνομα της συνύπαρξης των 2 λαών… της αυτοδιάθεσης της ελευθερίας… και της εγγύησης στην ειρήνη!!!

 Θα υπάρξουν αψιμαχίες 36 η 72 ωρών… και μετά θα πάμε όλοι μαζί σε ένα κοινό τραπέζι, ώστε να βρεθεί πολιτική λύση… ακριβώς την πολιτική λύση που λέει τώρα ο Ερντογάν. Εκεί υπό το βάρος της πραγματικότητας τόσο των μνημονίων, των λαθραίων, της διεθνούς κατακραυγής και του τούρκικου στρατού, θα δώσουνε (ο πολιτικός, στρατιωτικός, εκκλησιαστικός και δικαστικός κόσμος) τουλάχιστον το μισό Αιγαίο… και τα Αλβανά θα πάρουν για αντίδωρο την ένωση με το Κόσοβο… μετά θα ξεκινήσει ο Γ΄Βαλκανικός πόλεμος και η αναθεώρηση της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.!!

Για όλα τα μαλάκια αλλά και τις αμοιβάδες που ποικίλουν στην μικροπανίδα της χώρας των Ελλήνων

Κείμενο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ :Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλα τα μαλάκια αλλά και τις αμοιβάδες που ποικίλουν στην μικροπανίδα της χώρας των Ελλήνων, και όπου πιστεύουν σε ένα άμεσο θερμό στρατιωτικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας.… και ο αμερικανικός οργανισμός γεωστρατηγικών αναλύσεων Jamestown Foundation, συμφωνεί μαζί μου. Θα ήθελα να πω ότι τα έλεγα και αλλού ,ως προς την χρονολογία… 2018 με 2021 θα ήταν η ιδανική χρονική στιγμή για κάθε ενεργούμενο, ώστε να προλάβει το 2022, και την λήξει της Συνθήκης της Λωζάνης. Ας πάρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα…. το 2017 έληγε η Συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για την στρατιωτική βάση της Σεβαστούπολης στην Κριμαία.

 Το 2008 ο τότε και νυν υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας Σ. Λαβρώφ, διαβεβαίωνε ότι η Ρωσία θα φύγει από την Σεβαστούπολη εάν η Ουκρανία δεν ανανεώσει την σύμβαση, και ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο λιμένα! Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι την συνέχεια, το 2014 (6 χρόνια μετά το 2008 και 3 χρόνια πριν την λήξη της σύμβασης του 2017) η Ρωσία έκανε ένωση με την Κριμαία, όπου ενσωματώθηκε στην Ρωσική δημοκρατία!

 Οπωσδήποτε από το 2016, μέχρι το 2018 και το 2021… ο χρόνος κυλάει υπέρ της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα, βασικά μέχρι τότε δεν θα χρειάζεται κάποια αλλαγή στην Συνθήκη της Λωζάνης, αλλά επαναδιαπραγμάτευση στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται ραγδαία! Ίσως να δούμε την Τουρκία να διαχωρίζεται σε ισλαμιστές και μη ισλαμιστές… αλλά το ωραίο είναι αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα! Με αποτέλεσμα και από τις δυο μεριές του Αιγαίου να συγκρουστούν οι μη ισλαμιστές (Ρωσία), με τους ισλαμιστές (Η.Π.Α.)!

  Όποιοι και αν κυριαρχήσουν θα έχουν για έδρα τους την Κωνσταντινούπολη η μη ισλαμιστές θα αναγεννήσουν την Β΄Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (που δεν θα έχει για βασιλικό οίκο την οικογένεια από την Σαξονία), εάν κυριαρχήσουν οι ισλαμιστές θα φτιάξουν το σαντζάκι της Ορόμπρα (που δεν θα έχει για βασιλικό οίκο την οικογένεια από την Σαξονία).Κάπως έτσι και από τις δυο πλευρές του Αιγαίου θα αρχίσει μια τεράστια εθνικοθρησκευτική παρτούζα… όπου από αυτή την σφοδρή παρτούζα, θα κριθεί αν η Ορθοδοξία η το Ισλάμ, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, θα συγκρουστεί στο μέλλον με τους νεότερους Άτλαντες… δηλαδή την Κίνα.

Υ.Γ  Ο πόλεμος που γίνεται δεν γίνεται για τους ενεργειακούς πόρους… αυτή είναι η δικαιολογία για τις μάζες.  

25ος μεσημβρινός.!

Κείμενο ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :Εμείς έχουμε επισημάνει κατά επανάληψη (σε διάφορα μπλογκ) ότι τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις Ελλάδος – Τουρκίας, θα λυθούν εις βάρος της Ελλάδος με πολιτικό τρόπο, με βασικό μοχλό πίεσης τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των νεότερων βασιβουζούκων μουσουλμάνων, που θα αποτελέσουν και την αιχμή της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας εκ δυσμών. Η πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ όσο αφορά την είσοδο των βασιβουζούκων, θα παραμείνει η ίδια και από την τυχών έλευση της Ν.Δ. στην κυβέρνηση. Και τον Αμερικάνο Πρέσβη να ρωτήσετε, τα ίδια θα σας πει!

Βεβαίως πάνω στο βασικό πλάνο της ταχύτατης οθωμανοποίησης μας (το Κόσοβο μας οδηγεί), μπορεί να συμβούν εναλλακτικά σχέδια, αναλόγως τα γεγονότα της στιγμής… έτσι εάν και εφόσον υπάρξει κάποια γενικευμένη εξέγερση σε νησί του ανατολικού Αιγαίου, με νεκρούς και κατοχή εκ μέρους των βασιβουζούκων, δημόσιων κτιρίων… θα κινητοποιηθεί ο Ε.Σ. όπου από ρόλο μάγειρα, θα κληθεί σε ρόλο προστάτη της εθνικής ασφάλειας!

Τότε ένας «ειρηνευτικός» ρόλος του τούρκικου στρατού θα είναι προ το πυλών, για την ασφάλεια των «αδελφών μουσουλμάνων». Οπωσδήποτε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχουν εξαφανισθεί όλοι αυτοί οι πονετικοί αριστεροί, δεξιοί, αλληλέγγυοι, σύμμαχοι μας Η.Π.Α. – Γερμανία κ.λ.π. αλλά το νερό θα έχει μπει στο αυλάκι για τον 25ο μεσημβρινό. Καζάν – Καζάν

Το πείραμα Milgram

Κείμενο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Οι ψηφοφόροι των μνημονιακών κομμάτων είναι χειρότεροι από τους υποψήφιους βουλευτές που ψηφίζουν. Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό; Όποιος κατανοήσει τα βαθύτερα αποτελέσματα του πειράματος Milgram, που καταγράφονται στο βιβλίο του Obedience to Authority, αντιλαμβάνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της χώρας των Ελλήνων, απόλυτα υποτακτικό ως προς την εκάστοτε εξουσία, και δειλό ως προς το πρόσωπο της κοινωνίας, ηδονίζεται με το να ψηφίζει μνημονιακά κόμματα, αφού αυτή η πράξει πίσω από το παραβάν είναι καθαρά προσωπική και δεν υπάρχουν μάρτυρες για το έγκλημα που διαπράττει, μιας και έτσι ικανοποιεί την σαδομαζοχιστική ψυχή του!

Το πείραμα Milgram :
 https://www.e-psychology.gr/diashma-peiramata-psychologias/730-milgram-experiment.html

Y.Γ. Μόλις σήμερα το πρωί άκουγα σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, ότι οι Κρήτες για αντίδραση στις ερχόμενες εκλογές, δεν θα ψηφίζουν ΣΥ.ΡΙΖ.Α… αλλά Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ.!

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Axel Rudi Pell - Tales Of The Crown


Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ

Greek Spirit

29-1-2018
Η εισβολή της Τουρκίας στην επαρχία Αφρίν στην βορειοανατολική Συρία αλλά και σε άλλα σημεία στην μεθόριο Τουρκίας -Συρίας εξυπηρετεί απόλυτα τον άξονα Ρωσίας-Άσαντ.Ο πρ. Άσαντ στην σκοτεινότερη στιγμή του πολέμου της Συρίας το 2014 οπότε και εμφανίσθηκε το Ισλαμικό Κράτος, θα ήταν ευχαριστημένος εάν Συρία τριχοτομούταν σε δυτική -Αλεβιτική, σε βόρεια -Κουρδική και ανατολική ισλαμική Σουνιτική. Θα ήταν επίσης ευχαριστημένος εάν ο ίδιος παρέμενε πρόεδρος στο μεταπολεμικό τοπίο έστω και στο 1/3 των εδαφών της Συρίας. Ο Άσαντ φοβότανε ότι οι ΗΠΑ θα τον παραπέμψουν στο διεθνές δικαστήριο. Ωστόσο η επέμβαση της Ρωσίας και του Ιράν ειδικά από  το 2015 και μετά τον έσωσε.


Σήμερα βλέπουμε ότι οι Τούρκοι πήρανε άδεια απο την Ρωσία για την εισβολή στην Αφρίν.Ο διοικητής της ΜΙΤ  Χακάν Φιντάν, ο αειθαλής συνεργάτης του Ερντογάν, πήγε στην Ρωσία και γονάτισε με ευλάβεια στους Ρώσους στρατηγούς για να πάρει το χρίσμα και την ευλογία τους. 
Ο Άσαντ δεν μπορεί να πιστέψει την ηλιθιότητα των Τούρκων οι οποίοι πολεμούν εναντίον των Κούρδων της Συρίας για λογαριασμό του.το ίδιο και οι Ρωσοι που βλέπουν την επένδυση τους στον Ερντογαν να αποδώσει τα μέγιστα. Οι Κούρδοι της Συρίας επιθυμούν την απόσχιση τους και την ίδρυση Κουρδικού Κράτους στην Βόρεια Συρία.Ο Άσαντ δεν χρειάζεται πλέον να κουνήσει το μικρό του δαχτυλ΄κι για να εμποδίσει μια τέτοια εξέλιξη εφόσον οι Τούρκοι έχουν αναλάβει να καταπνίξουν το κουρδικό αποσχιστικό κίνημα. 
Η Τουρκία ακόμα και στην αισιότερη έκβαση των επιχειρήσεων δεν θα μπορέσει ποτέ να επιβάλει μια κατοχή στην επαρχία της Αφρίν, τουλάχιστον με τουρκικά στρατεύματα. Οι λόγοι είναι τόσο η ανικα΄νοτητα των Τούρκων όσο και η απαγόρευση τη διεθνής κοινότητας, δηλαδή των ΗΠΑ και Ρωσίας .Οι Τούρκοι εαν καταφερουν να καταπνίξουν την Κουρδική τάση γα δημιουργία κράτους θα εγκαταστήσουν τους αντάρτες μισθοφόρους τους στην περιοχή οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ελέγχουν την περιοχή. Ωστόσο οι μισθοφόροι αυτοί θα έχουν την τύχη που είχαν όλοι οι μισθοφόροι που τόλμησαν να αντιπαρατεθούν με μαχητές οι οποίοι είχαν σαφή ιδεολογική υπεροχή.
Ο Ερντογάν δεν θέλει τους Κούρδους να ιδρύσουν κράτος στην βόρεια Συρία διότι αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο και καταφύγιο για την μεταφορά του κουρδικού αγώνα από τα βάθη της Ανατολίας στα νότια παράλια της Τουρκίας. Ο Ερντογάν δεν έχει άλλη επιλογή.Οι Ρωσοι ικανοποιημένοι σώζουν τον σύμμαχό τους Άσαντ χρησιμοποιώντας την Τουρκία που ξοδεύει δις δολαρίων στην εισβολή της Αφρίν .Όσο για τους Κούρδους δεν ενδιαφέρεται κανείς .Οι ΄Κούρδοι έχουν πέσει θύματα της μαχητικότητας τους και αποτελούν πλέον τον καταλύτη που χρησιμοποιείται κατά το δοκούν απο τις μεγάλες δυνάμεις και εγκαταλείπονται όταν δεν είναι χρήσιμοι. Το 1922 έσφαζαν Έλληνες και λεηλατούσαν και μετά παραμερίστηκαν. Αυτά έχει η ζωή..

hellenic sunrise 2 : ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ- ΙΡΑΝ-ΗΠΑ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΝΑΡΚ...

hellenic sunrise 2 : ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ- ΙΡΑΝ-ΗΠΑ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΝΑΡΚ...:  Greek Spirit  5-2-2018 Η Χεζμπολάχ είναι μια παραστρατιωτική και πολιτική οργάνωση των Σιιτών του Λιβάνου η οποία αποτελεί το μακρύ ...https://hellenicsunrise2.blogspot.gr/2018/02/blog-post.html

ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ !!


ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ

Κείμενο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ : Διαβάζω αυτές τις μέρες δίαφορα κείμενα απο κάποιους κυρίους όπως ο Στρατηγλος (ε.α,πρώην Α/ΓΕΣ) Κ.Ζιαζιάς ,αλλά και άλλους και όλοι  ε.α ( Φ.Κλόκκαρης, αντιστράτηγος ε.α  ,Αντιστράτηγος ε.α Λάμπρος Τζούμης , Στρατηγός ε.α Φράγκος Φραγκούλης και αρκετοί ακόμα).
Κύριοι πολύ καλά όσα λέτε, αλλά γιατί τα λέτε τώρα;;Που είσασταν κύριοι όταν είσασταν σε υπηρεσία;;Μήπως είσασταν απασχολημένοι να στέλνετε τα λεφτά σας στις Μπαχάμες η μήπως μαλώνατε μεταξύ σας για την σειρά που θα έχει ο καθένας απο εσάς στις διακοπές σας, στα ΚΑΑΥ του Αγίου Ανδρέα στην Νέα Μάκρη;;; Εσείς δεν είσασταν κύριε Ζιαζιά που τρέχατε σε εκδηλώσεις του νέου κόμματος "Επόμενη Ελλάδα" του (Σα)Ραγκούση ;;;Που εάν είχαμε σοβαρές δικαστικές αρχές στην Ελλάδα, θα έπρεπε ο συγκεκριμένος να εκτίει πολυετή ποινή σε φυλακή.Τι είναι αυτό που σας "δένει" με τέτοιου είδους άτομα κύριε Ζιαζιά;;Τι είναι αυτό που κάνει όλους εσάς τους πρώην ένστολους ξαφνικά μετά την αποστρατευσή σας, να βγαίνετε και να μιλάτε και να είστε λαλίστατοι ενώ πριν όχι;;;Τώρα σας πήρε ο πόνος, ενώ πριν δεν νοιώθατε τίποτε;;

Η μήπως τώρα παίρνετε την "άδεια" να μιλήσετε όλοι εσείς κατόπιν εντολής.Είναι γνωστό σε αυτούς που ξέρουν κάποια πράγματα, ότι οι πολιτικοί και οι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και ένστολοι (σαν εσάς) που πρόκειται να αναλάβουν κάποιο ανώτατο αξίωμα στην χώρα τους, εγκρίνονται η απορρίπτονται απο κάποιο "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ" το οποίο "Συμβούλιο" στο πλαίσιο των "αρμοδιοτήτων" του περιλαμβάνεται και η καταστροφή αυτών των εν ενεργεία η ε.α πολιτικών η στρατιωτικών.!! Υπαλληλάκια είστε όλοι αυτού του "Συμβουλίου"  και του σάπιου συστήματος και μιλάτε όποτε αυτό σας δώσει την άδεια, ακόμη και τα κείμενα που στέλνετε, στα διάφορα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των διαφόρων μπλόγκς απο αυτούς ελέγχονται.
Είναι γνωστό ότι ο λεγόμενος "εθνικιστικός" χώρος είναι "ναρκοθετημένος" και όταν θα ξυπνήσουν οι αύνανες των Αθηνών,που συνεχίζουν την καταπράυνση του εξ ύπνου ανακλαδισμού τους, δια της δακτυλογλυκάνσεως της έδρας τους ,και την συνεχή πεοχειλία προ τον γερμανοχαζαρικό παράγοντα, τότε το παιχνίδι θα έχει και θα έχουμε εθνικές τραγωδίες.Τότε οι Αγγλοσάξονες (Η.Π.Α-Αγγλία) αλλά και οι Ρώσοι , δεν θα αφήσουν το 4ο ΡΑΙΧ να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητο.!!

Σε αρχικό στάδιο δεν θα διαμελύσουν την Γερμανία, αλλά εμάς!! Θα παραχωρήσουν και θα βοηθήσουν τα μέγιστα τις όποιες συμμαχικές ως προς αυτούς χώρες, και μη ελεγχόμενες απο την Γερμανία γειτονικές χώρες , να μας αρπάξουν αυτά τα εδάφη που κρύβουν  τον όποιο ορυκτό πλούτο.Θα βοηθήσουν σε οποιεσδήποτε αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό της Ελλάδος (Κρήτη-Μακεδονία) ,διαίρει και βασίλευε...Θράκη...Αιγαίο...Κρήτη....Μακεδονία....Ήπειρος, κατά την εκκλησία "ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ" θα χαθούν απο τον κεντρικό κορμό του νεώτερου Ελληνικού κράτους, που παραδόθηκε αμαχητί στο 4ο ΡΑΙΧ.

Θα πρέπει να καταλάβετε ότι κινδυνεύουμε να εφαρμοτεί αυτό που εφαρμόστηκε επι οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά την διάρκεια του Α'Π.Π στα ενεργειακού ενδιαφέροντος εδάφη της Μ.Ανατολής, εκ μέρους του Αγγλικού στέμματος και δια μέσου του Έντουαρντ Λόρενς.Μόνο κάποιος που γνωρίζει ιστορία μπορεί να κάνει τέτοιου είδους συγκρίσεισ.....ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.!!

ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.....ΕΛΛΗΝΕΣ ΨΗΛΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ.!!

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ;;

Μας λέγει ο κ. κ. Κοτζιάς ότι «στο θέμα της γλώσσας η σθεναρή θέση της πΓΔΜ έχει και ισχυρή νομική βάση, καθώς η γλώσσα αυτή έχει λάβει νομική αναγνώριση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.»
Και 140 κράτη έχουν αναγνωρίσει την συνταγματική ονομασία κλπ κλπ

ΑΦΟΥ
Τα πράγματα είναι έτσι γιατί μας ταλαιπωρούν και δεν μάς αφήνουν στα χάλια μας;;
Αφου όλα είναι τακτοποιημένα, ωραία και καλά και συμφωνούν όλοι κι ο ΟΗΕ και οι 140, τότε εντάξει!
Εμείς δεν χρειαζόμαστε!!! Ας βάλουμε ένα συρματόπλεγμα να κλείσουμε την μεσοτοιχία κι ας το ξεχάσουμε όλο το πράγμα, ας ξεχάσουμε ότι υπάρχει αυτό το κράτος!! Πού είναι το πρόβλημα;;
[Το καλό νέο: με τον νόμο που ανοίγουν πολλά καζίνα δεν χρειάζεται πιά να πηγαίνουν οι Θεσσαλονικείς στην Γευγελή!]