ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΗΣΣΟ.

Γράφει ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ:
…"Γράφω μεθυσμένες λέξεις, που έρχονται από τα παλιά. Όποιον λόγο και αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά"…
Ας μιλήσουμε το λοιπόν για μαθηματικά, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, που κατά τον Πυθαγόρα είναι αδελφές επιστήμες.
…"και θα περάσει μέγα μάκρος χρόνου ως που να ξαναβγείς πάλι στο φως, μα ως τότε ο φτερωτός σκύλος του Δία, ο αϊτός ο αιμοτοπότης, με στόμα λαίμαργο θα πετσοκόβει το κορμί σου"... Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης.
Το Ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ο πλανήτης μας, αποτελείται από αμιγείς περιοδικούς μαθηματικούς νόμους κανόνες, όπου σε πολλές περιπτώσεις εκτός χρωμάτων, παράγουν είδος μουσικής. Αυτό το κλειστό πεδίο, διέπεται από συμμετρία σύμφωνα με τον "νόμο J. Bode".
Κατά τον τελευταίο Φιλόσοφο – Επιστήμονα Jules Henri Poincaré, …"Αν ένας μετασχηματισμός εφαρμόζεται κατ’ επανάληψη σ’ ένα μαθηματικό σύστημα, και το σύστημα δεν μπορεί να βγει έξω από μια φραγμένη περιοχή, τότε αυτό θα πρέπει να επιστρέφει άπειρες φορές σε καταστάσεις κοντά στην αρχική του κατάσταση"…
Αυτή ακριβώς για παράδειγμα, είναι η κατάσταση ενός καρκινοπαθούς. Ο καρκίνος είναι ο μετασχηματισμός - τροπή, το δε μαθηματικό σύστημα ο ανθρώπινος οργανισμός του… για αυτό ακόμα και μετά από την όποια θεραπεία, ο καρκίνος επανεμφανίζεται, κοντά στην αρχική του κατάσταση, με σχέση λόγου. Όταν διαρραγεί αυτή η σχέση λόγου, τότε επέρχεται η ενεργειακή νίκη. 

…"Και εγώ τον αριθμό, την ποιο τρανή σοφία, και των γραμμάτων τα συνθέματα τους βρήκα, της μνήμης της μητέρας των Μουσών, εργάτες"… Αισχύλου Προμηθέας Δεσμώτης.
Τα γραφόμενα του Αισχύλου περί του Προμηθέα, δεν αναφερόταν στην προσφορά του, προς τους ΜΗ πλαστούς Έλληνες… αλλά προς τους πλαστούς μη Έλληνες, αυτοί που πλάστηκαν (πλαστουργήματα) από τις στάχτες των Τιτάνων, μετά την Τιτανομαχία.
Συνήθως οι θεωρήσεις του Poincaré, έχουν σχέση με τις θεωρίες χαοτικών συστημάτων του Edward Lorenz. Χαοτική συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί σε πολλά φυσικά κλειστά συστήματα, όπως αυτό των καιρικών φαινομένων, της ατμόσφαιρα, του ηλιακού συστήματος κ.λ.π. Πίσω όμως από το πέπλο, το χάος δεν είναι παρά μια άλλη επερχόμενη τάξη, την οποία εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε λόγο λήθης και τυφλότητας.
…"Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσού καταβάντε δόμον έθεντο πρώτον, άτερ δ' ευνάς ομόδαμον κτισσάσθαν λίθινον γόνον·"…
Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμεθα ότι ζούμε σε ένα Ηλιοκεντρικό κλειστό Σύστημα – Κύκλωμα, που επαναλαμβάνει σε μεγακύκλους μετασχηματίζοντας – τρέποντας προς την αρχική του κατάσταση, περιοδικά τον εαυτό του, άπειρες φορές. Αυτή η λειτουργία από θεολογική άποψη καλείται «Πλήρωμα του Χρόνου», έστω και αν ο χρόνος είναι ένα μεγάλο δισδιάστατο κάτοπτρο. Πέραν του γεγονότος ότι σε αυτό το συμπαντικό νομοτελειακό θεώρημα, βασίστηκαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, παραδίδοντας την ελληνική γραμματεία, επί το πλείστον άνευ ουσίας, για τις επόμενες γενεές… αντιλαμβανόμεθα ακόμα για ποιο λόγο στην ελληνική μυθολογία υπάρχουν πολλοί Τρωικοί, Ατλαντικοί κ.λ.π. πόλεμοι, καθώς και Ηρακλήδες, Διόνυσοι κ.λ.π. ένας από αυτούς ήταν στους ιστορικούς για εμάς χρόνους, ο Αλέξανδρος Γ΄ του Φιλίππου, ο μόνος στους ιστορικούς χρόνους που κατείχε έστω και για λίγο τόσο τον Παρνησσό, όσο και τον Καύκασο.  

Οι εκστρατείες που έλαβαν χώρα κατά τους περιοδικούς αυτούς κύκλους μέσα στο πέρασμα των χιλιετηρίδων επί του πλανήτη, ήταν εκστρατείες εκπολιτισμού, και επιβολής την ισορροπίας… και πάντα σε καθορισμένους παράλληλους. Αυτές οι εκστρατείες ήταν οι παγκόσμιοι πόλεμοι του απώτατου παρελθόντος. Ακόμα και τα ινδικά έπη Μπαγκαβάτ Γκιτά, Ραμαγιάνα, και Μαχαμπαράτα αναφέρονται σε αυτούς.
…"Τα μέλλοντα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος όμοια με όσα έχουν γίνει"… Αριστοτέλης.

Κατά την περιοδικότητα, επαναληπτικότητα του κλειστού μας ηλιακού συστήματος, όταν έρθει το «πλήρωμα του χρόνου», του κάτοπτρου - καθρέπτη… τότε ανακαλούνται λόγο εντροπίας, αρχέτυπα στον Χώρο. Αυτή η ανάκληση των αρχέτυπων πληρώνετε με ενέργεια, η ενέργεια αυτή είναι το αίμα… η σχέση Λόγου που παράγεται διαποτίζει όλους τους συνδυασμούς του χωροχρόνου, που έχει μυθιστορικές διαστάσεις.
Έτσι αν είναι να θυσιαστεί ένας για τους πολλούς, τότε το ανακαλούμενο αρχέτυπο μετουσιώνεται σε Θεό… όταν όμως θυσιάζονται πολλοί για τον έναν, τότε το ανακαλούμενο αρχέτυπο μετουσιώνεται σε Ημίθεο η Ήρωα. Για αυτό και στις απώτατες ιστορίες των πολιτισμών, υπάρχουν πολλοί Θεοί… πολλοί Ημίθεοι… και πολλοί Ήρωες… με το ίδιο όνομα, ως ιδιότητα εκ πορεύομενη του Λόγου προ πάντων των αιώνων. 

Επί των ημερών μας… και εκ των φαινομένων αίματος, δηλαδή ενεργειακού υλικού προς πλήρωση του χρόνου… έχει καλεστεί Ημίθεος η Ήρωας, όπου κατά την θεολογική Ορθόδοξη ορολογία θα καλείται "Άγιος". Έστω και αν είναι θεολογικά οξύμωρο το σχήμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι Άγιος εν ζωή… δεν υπάρχει τα τελευταία 2000 χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει η ηγεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας… αλλά λόγο συμφερόντων, το προτιμάει από το να καλεστεί… Θεός, και ερχόμενη σε σύγκρουση μαζί του να τον ονομάσει, Αντίχριστο.
…"Ως επίτριτος πυθμήν πεμπάδι συζυγείς δυο αρμονίας παρέχεται τρις αυξηθείς, την μεν ίσην ισάκις, έκατον τοσαυτάκις, την δε ισομηκή μεν τη, προμηκή δε, εκατόν μεν αριθμών από διαμέτρων ρητών πεμπάδος, δεομένων ενός έκαστων, άρρητων δε δυοίν, εκατόν δε κύβων τριάδος"… Πλάτων – Πολιτεία. 
 Στην άνωθεν πρόταση του Πλάτωνα, διακρίνουμε με ευκολία την ακριβή μαθηματική νομοτέλεια και λειτουργία κάθε περιοδικής επανάληψης ενός κλειστού μαθηματικού συστήματος. Ότι δηλαδή μέσα στην πεμπάδα – πεντάγραμμο, οι αριθμοί είναι μνήμες, οι μνήμες νότες… οι νότες σκέψεις… η σκέψη φως… η Ιθάκη θα βρεθεί και πάλι… έτσι όταν συμβεί κάτι 2 φορές ως γεγονός, ανά 100 αριθμούς – κύκλους… τότε νομοτελειακά επέρχεται και ένα ακόμα τρίτο όμοιο γεγονός που θα εμπερικλείεται όμως μέσα στους 100 αριθμούς – κύκλους, για να ολοκληρωθεί η ενέργεια των τριών αρχών του έργου (6.6.6. μαθηματικός Λόγος), και το πρώτο γεωμετρικό σχήμα του ορατού υλικού μας κόσμου (βλ. και Πυθαγόρειο θεώρημα). 

Οι Τριαδικότητες καμπύλες η γραμμικές, κυριαρχούν με συμμετρία στην συμμετρία, στον Τόπο και στον Χώρο κατά το Πλήρωμα του Χρόνου.
ΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟΤΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΝ.
…Τόπος ΕΛΛΑΣ, Χώρος Μέση Ανατολή – Χερσόνησος του Αίμου… Τιτανομαχία… Γιγαντομαχία… Ατλαντικοί πόλεμοι… Τρωικοί πόλεμοι… Υκσώς… εκστρατείες Ηρακλή… Διονύσου… Αλέξανδρου Γ΄… Ρωμαίοι… Σταυροφορίες Μογγόλοι… Οθωμανοί… Α&Β Βαλκανικοί… Α&Β Παγκόσμιοι… deja vu.
…"Αιών παις εστί παίζων πεσσεύων παιδός η βασιληίη"… Ηράκλειτος.
 Ο Καιρός δεν θα έρθει… ΗΡΘΕ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"...Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμεθα ότι ζούμε σε ένα Ηλιοκεντρικό κλειστό Σύστημα – Κύκλωμα, που επαναλαμβάνει σε μεγακύκλους μετασχηματίζοντας – τρέποντας προς την αρχική του κατάσταση, περιοδικά τον εαυτό του, άπειρες φορές. Αυτή η λειτουργία από θεολογική άποψη καλείται «Πλήρωμα του Χρόνου», έστω και αν ο χρόνος είναι ένα μεγάλο δισδιάστατο κάτοπτρο..."

Ζητω συγγνωμη που επανερχομαι σε μια παλαιοτερη αναρτηση , αλλα επειδη την διαβασα και την ξαναδιαβσα πολλες φορες,προσπαθωντας να διαχωρησω τα κατανοητα απο τα ακατανοητα(λογω αγνοιας),
και επειδη ο χρονος παντα ηταν ενα αινιγμα ,μπορεις να πεις γιατι τον χαρακτηριζεις δισδιαστατο;

Oσο για το "πληρωμα του χρονου"...κατανοω οτι αυτο το κλειστο συστημα εχοντας δικη του νοημοσυνη και.... μαλιστα υψηλη καποια στιγμη αυτοοργανωθηκε .εξελιχθηκε και ακολουθησε μια διαδρομη εντροπιας που το αναγκασε να διαλυθει ..με τροπο τετοιο που να του επιτρεπει την επανεναρξη της πορειας μετασχηματισμου...,,ειναι ετσι αραγε;;;

Εμεις τι κανουμε μεσα σ'αυτο το χορο των δυναμεων;;

Aνεμος

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Kαλημέρα αγαπητέ Άνεμε....και αναρωτιόμουν που χάθηκες (χθές) και σήμερα σχολίασες χαχαχα μπορείς να σχολιάζεις σε όποια ανάρτηση σου κάνει κέφι.Λοιπόν στο θέμα μας....δισδιάστο είναι κάτι που έχει που έχει δύο διαστάσεις. Η ψυχή είναι κατά βάση δυαδικό πρόγραμμα, με πολλαπλές επιλογές μετασχηματισμού ΟΝ-OF .
Όπου ΟΝ= ΩΝ και όπου OF= ΜΗ ΟΝ.

Ο χρόνος υφίσταται για την ψυχή απο την στιγμή της ενσαρκωσεώς της όταν είναι σε κατάσταση ΟΝ δηλαδή.Η αν θέλεις να το πω με διαφορετικό τρόπο...ο χρόνος δεν είμαι μια γραμμή, γραμμική σαν μια χορδή....ο χρόνος είναι σαν φωτογραφίες σε ένα άλμπουμ, ίσως κάθε στιγμή διαρκεί για πάντα, και μόνο η ΑΝΤΙΛΗΨΗ μας είναι αυτή που τα ενώνει.Αν αυτό ισχύει τότε μπορείς να γυρίσεις την σελίδα και να είσαι με αυτόν/η που αγαπάς κάθε στιγμή όποτε θέλεις.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

" Εμεις τι κανουμε μεσα σ'αυτο το χορο των δυναμεων;;"

Προσπαθούμε απλά να γίνουμε ΟΝΤΑ.!!Δηλαδή στους καιρούς τους ψεύτικους να λέμε την αλήθεια,και στους καιρούς τους άδικους να είμαστε με το δίκαιο.