ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΜΕΡΟΣ Α΄

Θα πρέπει να γράψω ακόμα λίγα πράγματα για όλα αυτά που από ότι φαίνεται, ταχέως έρχονται. Εάν δεν γίνουν άμεσα εθνικές εκλογές για το ζήτημα της ονομασίας τον Σκοπίων… τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα κλείσει και τα θέματα σε όλο το μήκος των ανατολικών μας συνόρων, για την "ειρήνη", την "δημοκρατία" και την "αλληλεγγύη" των λαών… πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα γίνουν εκλογές, αλλά θα πάμε απευθείας σε οικουμενική. Η πολιτική Τσίπρα, αυτό δείχνει… Όλα αυτά τα οποία διακρίνουμε τουλάχιστον τα χρόνια των μνημονίων, δεν είναι σχέδια των τελευταίων 10 ετών… αλλά είναι σχέδια τουλάχιστον 50+ ετών, που απλά επί των ημερών μας, υλοποιούνται.

 Στην πραγματικότητα ο κάθε ένας από εμάς είτε γνώριζε για αυτά τα σχέδια, είτε είχε ακούσει, αλλά πίστευε ότι δεν θα γίνουν επί των ημερών του. Ήδη ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Κυριάκος Διακογιάννης από το 1974 έγραφε σε εβδομαδιαίο περιοδικό των Αθηνών: …«Από πολλών ετών εκπονούνται προγραμματισμένα σχέδια κατακερματισμού της Ελλάδος, εξανδραποδισμού των Ελλήνων. Επιδιώκεται ο διαμελισμός της γης μας! Σκοπεύουν να διχοτομήσουν το Αιγαίο, να μας αποσπάσουν ελληνικά νησιά, να καταπατήσουν την Θράκη και την Μακεδονία, να «διεθνοποιήσουν» την ζώνη της Θεσσαλονίκης, να καθυποτάξουν την Κύπρο! Η Ελλάδα είναι ανυπολόγιστα πολύτιμος χώρος σήμερα, περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε για να τον αφήσουν ολόκληρο και ως έχει στα χέρια μας.»… Από το βιβλίο του Κ. Διακογιάννη Πωλείται Πατρίς, σελ. 144 εκδ. Γ. Λαδιάς 1977.

 Αργότερα το 1980, ο Ιωάννης Πασσάς, δημοσιογράφος – διανοητής, στο έργο του το Το Έγκλημα της Επιστήμης σελ. 262, 263, κάνει εκτενή αναφορά ενημερώνοντας τον τότε δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο, ότι το 1972 είχε πολύ σοβαρές πληροφορίες ότι: «Κατά τας οποίας ο Νίξον και ο Κίσσινγκερ, οι οποίοι είχον μεταβεί τον Αύγουστον εις την Μόσχαν, είχον έκτοτε προβή εις ορισμένας συμφωνίας, που ήσαν εις βάρος της πατρίδος μας. Κατά τας πληροφορίας λοιπόν που είχον διαρρεύσει, δια των γενομένων τότε συμφωνιών, εις την Μόσχαν, μέγιστον μέρος της Ελληνικής Μακεδονίας μέχρι του Αλιάκμονος, και ολόκληρος η ελληνική Θράκη, όπως και η τουρκική Θράκη με την Κωνσταντινούπολιν, δια κατάλληλων πολιτικών χειρισμών και ολίγον κατ΄ολίγον, θα έπρεπε να αποτελέσουν τελικώς μιας «Ελληνικής Βαλκανικήν Σοσιαλιστικήν Δημοκρατίαν», που θα συνεργάζετο με την «Ένωσιν Βαλκανικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών», εις δε την Τουρκίαν θα παρεχωρούντο ως αντάλλαγμα, δια κατάλληλων επίσης πολιτικών χειρισμών, συν τω χρόνω και δια να ικανοποιησθούν αι απώλειαι της από την Θράκην, η Κύπρος και τα μισά νησιά του Αιγαίου μεζί με την Ρόδον, με απώτερον σκοπόν τα νησιά αυτά μετά της Κρήτης, να περιέλθουν τελικώς εις την κυριαρχίαν του Ισραήλ, μετά την βεβαίαν αποδυνάμωσιν Τουρκίας και Ελλάδος, από κατευθυνομένην έξωθεν, μελλοντικήν σύγκρουσιν των, όπως επιδιώκεται και σήμερον (1980).

 Δηλαδή με άλλας λέξεις έκτοτε είχεν αποφασισθή υπό των υπερδυνάμεων η σιρρίκνωσις της Ελλάδος εντεύθεν του Αλιάκμονος και η απόσπασις από την Ελλάδα του μισού Αιγαίου πελάγους και των νήσων που υπάρχουν εις την περιοχή αυτήν, μετά της Κύπρου και της Κρήτης. Μετ΄ολίγας ημέρας επιστρέψας εις την Ελλάδα έσπευσα να μεταδώσω τας πληροφορίας αυτάς εις τον κ. Παπαδόπουλον»…. Συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: