ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Κυριακή, 25 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ-ΛΕΞΙΓΝΩΣΙΑ (5)

Αρχή σοφίας ελληνικών ονομάτων επίσκεψις.

Γράφει ο ΛεξιΘήΡ :

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (5)

1) Με ποιον κορυφαίο τούρκο πολιτικό έχει σχέσι η πατσαβούρα και η γαλοπούλα;   

2) Τι σχέσι έχει η πρωτεύουσα της Σικελίας και με ποια αθηναϊκή στάσι του μετρό;   

3) Ποιες αγγλικές λέξεις θα ήθελαν ελληνική αντικατάστασι με:   ¨μεγαβυτία,¨   ¨περιπατόφωνο,¨ ολοκλείδωμα,   αυτοδοκιμαστικό;¨

4) Ο ¨κήπος¨ και ο ¨κροβύλος¨ είναι αρχαιοελληνική ανδρική νεανική κόμμωσις που σήμερα γίνεται πάλι της μοδός.  Η ονομασία τους περιγράφει την εικόνα των. Τι ακριβώς περιγράφει;   

5) Τί σχέσι έχουν το Σάββατον, το επτά και το αββαείον¨; Γιατί τα δύο βήτα;

6) Τι σημαίνει Μέγας και τι σχέσι έχει με την μαγεία;

7) Γιατί η λέξις ¨ ήλιος¨ (το ήτα δασυνόμενο) κρυπτογραφεί την ηλιοκεντρική θεωρία;

8)  Ποιο γράμμα θέλει το ¨ούς, γεν. -ωτός. ¨ (>ωτίον, >ωτί, >αυτί) για να βάλη μυαλό; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Αι απαντήσεις του συγγράψαντος: (5)

 (Παράβλεψις (4, 1) Το μοναστήρι (μόν-ος + αστήρ) είναι το ά- στ-υ των μον-αχών.

 1) Σωστά μαντέψατε. Τσαβούσογλου = α) Τσαβού (πα- τσαβού –ρα) και β) κατάληξις -γλου των τουρκικών ονομάτων που είναι και γλωσσική ταυτότης της γαλοπούλας (γουλ, γουλ, γουλ…). Το –γλου αυτό έδκεν ως φαίνεται και την έμπνευσιν εις τον Άγγλον βασιλέα του ονομάσαι τον ληστρικόν και βάρβαρον αυτόν ασιατικόν λαόν (ούτε όνομα να σκεφθήτε δεν είχε, εκ της δυναστείας των οθωμανών ηγετών του εθνκώς επροσδιορίζετο είχεν όνομα) αγγλιστί Turkey τουτέστιν γαλοπούλα! Το σύμπλεγμα ¨τσα¨ εις την νεοελληνικήν προέκυψε εκ του αρχ. ελλ. ¨τασθα¨ (πρβ. ατασθαλία- ατσαλιά) εξ ού, και τα επώνυμα  Σαλαπάτας, Σαλάπας (εκ του ρ. ¨τσαλαπατώ.ήτοι βαδίζω άτσαλα)

2)  Παλέρμο > Πάνορμον, αρχαιοελληνική πόλις της Μ. Ελλάδος εξ ού και η  αθηναϊκή οδός, στάσις μετρό,  Πανόρμου.

3) megabyte (μεγαβυτίον), walki-talki- (περιπατόφωνο), lockdown (ολοκλείδωμα), selftest (αυτοδοκιμαστικό.)

4)  α)  ¨κήπος¨ η εν χρω κουρά της ανδρικής κεφαλής (εθεωρείτο εις αρχαίας Αθήνας, κατ’ Αριστοφάνην,  μόδα κιναίδων) που άφηνε ακούρευτο το άνω μέρος του κρανίου, εν είδει τριχωτού  εβραικού ¨ κιπά.¨ (Λες να βγαίνει κι  αυτό απ’ το ελληνικό κήπος, oh, my God! τί ανακαλύπτει κανείς ανασκάπτων την πρωτογλώσσαν του πανανθρωπίνου πολιτισμού ελληνικήν!) β) Κρωβύλος < κρόμμυον (κρεμύδι) + ύλος(στρογγ-υλός, πρβ. μ--ύλος) = πλέγμα τριχών ανηγμένον επί την κορυφήν και αποτελούν είδος κόμβου (κότσος, κοτσίδα.)  

5)  Σάββατον (ήτοι σέπτ- ομον> έβδ-ομον): <Σάπβατον και δι’ ετεροιώσεως του ¨π¨ με το όμορόν του ¨β¨ εις διπλούν ¨ββ.¨  > Σάββατον.  Εκ του σ-επτά <hεπτά (δασυνόμενον επτά) πρβλ. λατ. Septem,  αγγλ. .seven, αραβ. sabaa κ.λ.π. Το επτά, ιερός αριθμός (πρβ. σεπτός, αββάς (= ο ιερεύς του επτά) και αββαείον ήτοι αγγλ., ναός του επτά.)

6)  Μέγας, (πρβ. αρχ.ελλ. πόλις Μέγαρα, και μέγαρα= μεγαλοπρεπή-γοητευτικά-μαγικά κτήρια ως και σήμερον, ανάκτορα). συγγ. , μάγ-ος, μαγ-νήτης, λατ. Mag-nus (Μέγας) και max-imus (μέγιστος), αγγλ. magic = ο κατέχων τα επιστημονικά μυστήρια του μαγνητισμού και της μαγείας.        

7) ήλ-ος,  hηλος > ήλος (με δασυνόμενο ήτα) = καρφί (πρβ. ευαγγελικόν: ¨επί των τύπων των ήλων¨, μτχ. προσ-ηλωμένος, καθηλωμένος = καρφωμένος) και άρα το ήλ- ιος (δασυνόμενο ήτα) σημαίνει το καρφωμένο στο στερέωμα άστρο και άρα ακίνητο  (ηλιοκεντρικό πλανητικό σύστημα)  ού πέριξ κινούνται οι πλανήται του.   

8) Ούς, Ν-ούς. (Το αρκτικόν και καταληκτικόν ¨νί¨ ενεργοποιεί-δο-ν-εί (πρβ. Δωδώνη)  εξαιρετικώς τας νοητικάς ταλαντώσεις του ανθρωπίνου εγκεφάλου. )

 (Ευχαριστούμεν τους ευγενείς συνεργάτας του παρόντος.) 

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρες

1. πατσαβουρόγαλου στην "αρχαία" τουρκική και στην νέα κομψευόμενο έγινε τσαβούσογλου

8.Ν - Νούς ορά και Νους ακούει

ΚΙΜΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Τις απαντήσεις στο 4ο τις αναρτήσατε; Δεν τις βρίσκω...

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ είπε...

Ναι τις ανέβασα Δευτέρα πρωί πρωί. Δες εδώ.

https://zeys-elaynon.blogspot.com/2021/04/4.html