ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Απόσπασμα από μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ.

ΛΥΚΑΣΤΡΟΣ :

Απόσπασμα από μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ:

-Οι προσωπικές αντωνυμίες του πρώτου και του δεύτερου προσώπου είναι εγγενώς ατελείς, όπως λένε πλέον και οι περισσότεροι νευροεπιστήμονες. Και συμφωνούν σε αυτό και τα μαθηματικά! Ξέρεις, από αυτά που ξέρουν ότι είναι αδύνατη η απόλυτη αυτογνωσία και έχουν πλέον συμφιλιωθεί με τον εαυτό τους γνωρίζοντας τα όρια τους. Το "εμείς" δείχνει τους νέους δρόμους, τους απελευθερωτικούς... 
 
-Δύσκολο πράγμα αυτό το "εμείς" όμως ρε σύ! Έχει πολλά ατελή "εγώ" να αντιπαλέψει μέχρι να συνθέσει κάτι τις που να έχει πλέον νόημα Αλλιώς θα αναλώνεται και αυτό μόνο σε αναλύσεις. Άλλοτε αυτοαναφορικές και άλλοτε απλώς διαπιστωσιάρηκες για να δείχνει σπουδαίο. Και "παρών", ότι δεν ψόφησε.
 
-Ναι, όμως το "εμείς" είναι η μόνη προσωπική αντωνυμία που δεν κινδυνεύει τόσο πολύ από νευρώσεις! 
 
-Σωστά! Αρκεί να μην επιτρέψει σε καμία κτητική ανωνυμία να τρυπώσει κρυφά στην ομήγυρη και να τα κάνει όλα μπάχαλο. Μαγαζάκι γωνία, american bar, brand name κενό περιεχομένου, πάρε data για να φας....πως το λέτε τώρα ρε συ, μπας και μπορέσουμε να συνεννοηθούμε;;. 
 
Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. 
 
Καλό βράδυ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πιστεύω ότι ο θάνατος των καλών τρόπων και η παραβίαση και η κατάργηση της ιδιωτικής ζωής αποτελούν γεγονότα βαθιά πολιτικά, που σε συνδυασμό με άλλα οδηγούν τελικά σε έναν ολόκληρο πολιτισμό ηλιθιότητας. Πρόκειται για μια σύντομη διαδρομή από τη βλακεία στην τρέλα. Σύντομα οι άνθρωποι δεν θα είναι πια πολύ άνθρωποι. Θα είναι φιγούρες κινουμένων σχεδίων και κατηγοριοποιημένες προσωπικότητες. Και «ταυτότητες». Τα ΜΜΕ γίνονται άγρια. Τα γεννητικά όργανα μετατράπηκαν περιέργως σε θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη. Τα φύλα υποδιαιρούνται σε 100 διαφορετικές φυλετικές ταυτότητες. Οι ιδεολόγοι βλέπουν ηλιαχτίδες από ακτινοβολούντα αγγούρια. Βρίσκονται μπλεγμένοι στη δίνη μιας οιδιπόδειας επανάστασης ενάντια στην ίδια την πραγματικότητα.

ΑΡΡΙΩΝ είπε...ΘΕΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ

Του λόγου (της αληθείας) δ' εόντος ξυνού
(κοινού, γενικού, αντικειμενικού, συναινετικού)
ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν (ατομικήν,ιδιωτικήν, διασπαστικήν)
έχοντες φρόνησιν (λογικήν.)

(Ηράκλειτος ο Εφέσιος.)

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς. Και τους μεν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε, τους δε ελευθέρους.

Κόσμον τονδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ην αεί και έστιν και έστε πύρ αείζωον απτόμενον και σβεννύμενον μέτρα.

Αρηιφάτους (τους κατέ- φα-γε ο θεός Άρης-πόλεμος) θεοί τιμώσι και άνθρωποι.

Τιμαί θεούς και ανθρώπους καταδουλούνται.
(Τιμαί, δόξα και αξιώματα υποδουλώνουν ανθρώπους αλλά και θεούς ίαποθεωθέντες ανθρώπους) ακόμα ώστε σφάλλειν αυτούς και γίγνεσθαι δούλους των τιμών, εξηρτημένους από την ματαιοδοξία της δημοφιλίας και ούτω εκπίπτειν του ουρανίου δρόμου της θείας αρετής και αληθείας.)


............................

Σε άλλο γήπεδο μπάλα τώρα:

καὶ κατέβη Κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.

καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν.

δεῦτε καὶ κ α τ α β ά ν τ ε ς σ υ γ χ έ ω μ ε ν α ὐ τ ῶ ν ἐ κ ε ῖ
τ ὴ ν γ λ ῶ σ σ α ν, ἵ ν α μ ὴ ἀ κ ο ύ σ ω σ ι ν ἕ κ α σ τ ο ς τ ὴ ν φ ω ν ὴ ν τ ο ῦ π λ η σ ί ο ν.

καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς,
καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.

διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σ ύ γ χ υ σ ι ς (Β α β έ λ),
ὅτι ἐκεῖ συνέχεε Κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς,
καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς Κύριος ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.

(Η Παλαιά (πονηρά) Διαθήκη.)

Για τέτοια κακία-κατάντια θεού μιλάμε. Πουτάνα όλα γιατί έτσι γουστάρω, κατάχρησις εξουσίας, Ύβριν το λένε οι Έλληνες σοφοί αλλά εγώ τί θεός θα ήμουν, αν κόλωνα στην σοφία, αν το σκοτάδι δεν επέβαλλον στους κοπαδούλους μου για φως, την αυθαιρεσίαν μου για δικαιοσύνη και τα σατανικά (μαγικά,θαυματουργά) κόλπα μου για την μοναδική σοφία και αλήθεια. Και όποιος έχει αντίρρησι στην πυρά. Ας είη καλά η θρησκεία μου (Γκεστάπο μου και Κα Γκε μαζί), η ουράνια αστυνομία μου επί γης!

Υ.Γ.
Αλλά αν εις την λέξιν ¨θεός¨ και ¨Κύριος¨ βάλεις το πανάρχαιον από εποχής Ατλαντίδος παντοδύναμον αβρααμοκρόνειον ¨ιερατείον,¨ εξηγούνται ανεξήγητα επί γης ιστορικά κακά και πολλά.