ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020

Μέσου υψομέτρου ψευδο-δορυφόρο προτείνει για την Ελλάδα η εταιρία SKYDWELLER!

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ : Η χρήση ψευδο-δορυφόρων από τις ΕΕΔ (αλλά και το κράτος γενικότερα),θα καλύψει απόλυτα το χάσμα μεταξύ της δορυφορικής & της "συμβατικής" κάλυψης του Ελληνικού -κι όχι μόνο-χώρου. Συνεπώς,πιστεύουμε πως χρήζει άμεσης διερεύνησης, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες τους. Σήμερα, οι δορυφόροι ενώ έχουν μεγάλη καλυπτότητα,έχουν χρονοκαθυστέρηση στη μετάδοση πληροφοριών. Από την άλλη, τα συμβατικά μέσα ενώ παρέχουν δεδομένα σε πρώτο χρόνο,έχουν μικρή καλυπτότητα,η οποία μάλιστα επηρεάζεται από το έδαφος και τις καιρικές συνθήκες. Τέλος, για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης υπάρχει και το strato-drone ARATOS HAPS, στο οποίο υπάρχει κι Ελληνική συμμετοχή στην έρευνα κι ανάπτυξη του.

 Την πρόθεση της να προτείνει το ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αερόχημα της ως πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR: Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) για την κάλυψη των ελληνικών επιχειρησιακών απαιτήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, δημοσιοποίησε η αμερικανική-ισπανική νεοφυής (start-up) εταιρία Skydweller Aero Inc.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Dr. Robert Miller, εκ των συνιδρυτών της εταιρίας και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής: «Αναπτύσσουμε τεχνολογία επόμενης γενιάς για να ανταποκριθούμε στις πιο σημαντικές απειλές άμυνας και εθνικής ασφάλειας παγκοσμίως. Με τις σημερινές απειλές για την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, μια εξαιρετικά μακρού χρόνου παραμονής εναέρια πλατφόρμα, όπως το Skydweller, θα παρέχει κρίσιμες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), παρέχοντας ένα βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του αεροχήματος, η γενεαλογία του (αποτελεί εξέλιξη του τροφοδοτούμενου με ηλιακή ενέργεια επανδρωμένου αεροσκάφους Solar Impulse 2) και στοιχεία για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιεί για την τροφοδοσία του, έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενη ανάρτηση.

Είναι όμως πλέον εμφανές ότι ο σχεδιασμός της Skydweller Aero Inc., που δημιουργήθηκε από ειδικούς στα αεροχήματα που προέρχονται από μονάδα ειδικών προγραμμάτων (Special Projects) της Northrop Grumman, αποσκοπεί στην ανάπτυξη του αεροχήματος ώστε να επιχειρεί ως Μεσαίου υψομέτρου ψευδο-δορυφόρος (MAPS: medium-altitude pseudo-satellite).

Αυτή η προσέγγιση δεν ακολουθεί την «πεπατημένη», σύμφωνα με την οποία τα τροφοδοτούμενα με ηλιακή ενέργεια αεροχήματα θα μπορούν να επιχειρούν ως μεγάλου υψόμετρου ψευδο-δορυφόροι (HAPS: medium-altitude pseudo-satellite), κινούμενα στην στρατόσφαιρα, υπεράνω των ανέμων και του καιρού, παραμένοντας σε πτήση για εβδομάδες ή και μήνες. Όμως για να μπορέσουν να φθάσουν σε υψόμετρα της τάξης των 60.000 ποδών (18.288 μέτρα) τα αεροχήματα θα πρέπει να έχουν υπερελαφρή δομή και περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς φορτίου αποστολής.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς φορτίου αποστολής μειώνει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες ως πλατφόρμα επιτήρησης ή αναμετάδοσης επικοινωνιών. Η διαπίστωση αυτή ώθησε τη Skydweller Aero Inc. σε μία διαφορετική προσέγγιση όπου η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων και αυξημένων δυνατοτήτων φορτίων αποστολής καθίσταται πολύ υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με το υψόμετρο πτήσης.

Ας σημειωθεί εδώ τα μεσαία υψόμετρα αποτελούν για τους σχεδιαστές ηλιακών αεροχημάτων «ζώνη θανάτου» αφού οι άνεμοι και ο καιρός εξασκούν στην εξ ορισμού υπερελαφρή δομή (και άρα μειωμένης αντοχής) δυνάμεις που όπως έχει αποδειχθεί είναι καταστροφικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Airbus Zephyr το οποίο το 2019 λόγω ασταθών ατμοσφαιρικών συνθηκών περιέπεσε σε ανεξέλεγκτη πτήση και τελικά διαλύθηκε στον αέρα.

Όμως η Skydweller εξελίσσοντας την πλατφόρμα με βάση το τροφοδοτούμενο με ηλιακή ενέργεια αεροσκάφος Solar Impulse 2, που τη διετία 2015- 2016 πέταξε σε όλο τον κόσμο, καταγράφοντας 558,7 ώρες πτήσης και διανύοντας συνολική απόσταση 22.195 ναυτικών μιλίων (41.105 χλμ.) σε μεσαία υψόμετρα, εκκινεί από διαφορετική αφετηρία, καθώς η δομή του αεροχήματος έχει ήδη αποδείξει τη δυνατότητα παρατεταμένων χρονικά πτήσεων σε μεσαία υψόμετρα.

Η άνω επιφάνεια των πτερύγων, της ατράκτου και του ουραίου πτερώματος του εκπετάσματος 236 ποδών (71,9 μέτρα) αεροχήματος είναι καλυμμένη με φωτοβολταϊκές κυψέλες συνολικού εμβαδού 2.900 τετραγωνικών ποδών (269,41 τετραγωνικά μέτρα), οι οποίες «αιχμαλωτίζουν» την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε ισχύ 2 – 20 KW για την τροφοδότηση του αεροχήματος και του φορτίου αποστολής. Επίσης για την επαύξηση της αξιοπιστίας του συστήματος πρόωσης ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες καιρικές συνθήκες, στο αερόχημα μπορούν να προστεθούν κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Ο σχεδιασμός της Skydweller αποσκοπεί στην προσφορά σε κυβερνητικούς χρήστες μίας εξαιρετικά μεγάλου χρόνου παραμονής (έως και 90 ημέρες), μακράς εμβέλειας και οικονομικά αποδοτικής πλατφόρμας για αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), αναμετάδοσης επικοινωνιών και υπηρεσίες αναφοράς θέσης, χρονομέτρησης και ναυτιλίας. Των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων μπορούν να ωφεληθούν και πολιτικοί – εμπορικοί χρήστες για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, προσφοράς ευρυζωνικής σύνδεσης στο ιντερνέτ και τηλεπισκόπισης για εμπορικούς – βιομηχανικούς σκοπούς.

Εξυπακούεται ότι η εισαγωγή σε υπηρεσία της πλατφόρμας της Skydweller θα επιφέρει επανάσταση στις επιχειρήσεις ISR. Σήμερα η εκτέλεση παρατεταμένων (24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα) επιχειρήσεων ISR απαιτεί μεγάλο αριθμό πλατφορμών. Σύμφωνα με τη Skydweller, για την παραμονή μίας πλατφόρμας ISR επί οκτώ ώρες σε απόσταση 1.000 ναυτικών μιλίων (1.852 χιλιόμετρα) από τη βάση εξόρμησης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τρεις πλατφόρμες για κάλυψη σε 24 ωρών. Εάν συνυπολογιστούν ο χρόνος εξυπηρέτησης για την προετοιμασία της πτήσης αλλά και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις, τότε ο αριθμός αυξάνει σε τέσσερις ή πέντε πλατφόρμες.

Όμως με τη χρήση της πλατφόρμας της Skydweller που μπορεί να εκτελεί αποστολές για 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα, ο αριθμός των πλατφορμών, το προσωπικό και οι ανάγκες συντήρησης μειώνονται δραματικά. Φυσικά στο οικονομικό όφελος θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος του καυσίμου που για παρατεταμένες χρονικά αποστολές κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο είναι.

Η πρόταση της πλατφόρμας στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της (ιδιαίτερα ο εξαιρετικά μεγάλος χρόνος παραμονής υπεράνω της περιοχής ενδιαφέροντος) και τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ενσωματώνει, καθιστά την περίπτωση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο.

ΠΗΓΗ

 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΉΣΕΙΣ! !!!