ZEYΣ ΕΛΑΥΝΩΝ


Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (137)

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ-ΛΕΞΙΓΝΩΣΙΑ

Αρχή σοφίας ελληνικών ονομάτων επίσκεψις.

Η ελληνική γλώσσα ομιλείτο πολύ πριν από την 2α π.Χ. χιλιετία και ευρίσκετο σε υψηλό επίπεδο τελειότητας.

Είναι η βασίλισσα των Γλωσσών.

Είναι η γλώσσα των Θεών.

«Ει Θεοί διαλέγονται, την των Ελλήνων γλώττη χρώνται»

 (Κικέρων)

Όθεν άριστα λέγεται παρά τοις φιλοσόφοις

το τους μη μανθάνοντας ορθώς ακούειν ονομάτων

κακώς χρήσθαι και τοις πράγμασιν.

(Πλούταρχος) 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ (137) 

1)  ρ. αμφιταλαντεύομαι: Η ετυμολογία και σημασία του.

2)  επιρρ. τροχάδην, χύδην, φύρδην-μίγδην. Τι σημαίνουν;

3) μτχ. μέσου παρακειμένου, συμβεβλημένος, (ο), τετελεσμένα (τα), δεδουλευμένα (τα), τίνων ρημάτων είναι;   

4) ουσ. καιροσκόπος (ο):  τα συνθετικά του.


5)   το ελληνοδιεθνοποιημένον  μόριον¨τήλε¨ πώς ετυμολογείται;

6) ουσ: αμηχανία (η): Πώς εξηγείται;

7) επιθ. ανάλγητος(ο,η): τα συνθετικά του.

8) επιθ. παρείσακτος: η ετυμολογία του.  

Οι απαντήσεις από το προηγούμενο Νο (136) ΕΔΩ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αι απαντήσεις του Λεξιθήρος.   

1) αμφιταλαντεύομαι < αμφί + τάλαντα (σταθμά ζυγαριάς) = αλλάζω θέσεις ως αναποφάσιστος όπως τα σταθμά του ζυγού που ανεβοκατεβαίνουν πριν  ισορροπήσουν στο ακριβές βάρος.

2) τροχάδην < τρέχω + είδος ((μορφή, ειδή, π.χ. θεοειδής = ο θεόμορφος) = εν είδει τρεξίματος. χύδην < χέω, χύνω + είδος = εν είδει εκχύσεως, χύμα, φύρδην < φύραμα + είδος = εν είδει φυράματος. μίγδην < μειγνύω + είδος = εν είδει μείγματος.

 3) συμβεβλημένοι  (με εσωτερικό αττικό αναδιπλασιασμό) < ρ. συμβάλλομαι.  τετελεσμένα (με αττ. αν.) < τελειούμαι. (με αττ. αν.) δεδουλευμένα < ρ. δουλεύομαι.  

4) καιροσκόπος < καιρός + σκοπέω-ώ = ο καιροφυλακτών, ο κοιτάζων και αναμένων τον κατάλληλο καιρό προς εκτέλεσιν πράξεως τινος.  

5) τηλε < τέλος  = τελικόν μακρινόν αποτέλεσμα όπερ δεικνύει μήκος και απόστασιν. (πρβ. ρ. εκτελώ και νομικόν όρον ουσ. ¨τελεσιδικία¨ (η))      

6) αμηχανία < α (νευ) + μηχανή (πρβ. μάχη) = η απορία, αδυναμία προ ενός μη αντιμετωπίσιμου, μαχητού αντικειμένου ή θέματος.

7) ανάλγητος < α(νευ) + άλγος (πόνος, ίσως εκ της αλ-ο-γ-ίας-αφωνίας ένεκα του πόνου, έμεινε ¨ξερός¨ από τον πόνο όπως λέγεται σήμερα ) + -τός (κατάληξις ρηματικού επιθέτου.) = ο άπονος, σκληρός.  

8) παρείσακτος < παρά + εισάγω = ο παραβατικώς, κατά παράβασιν εισοδιστής, εισαχθείς, εισβαλών.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα και ακλη εβδομάδα
1)αμφί+ταλαντεύομαι."Αμφί", σημαίνει (σε,από,με) δύο, ταλαντεύομαι σημαίνει κινούμαι, άρα αυτός που κινείται προς 2 κατευθυνσεις, αυτός που δεν έχει καταλήξη σε μία απόφαση
2)κάποιος πάει τρέχοντας,κάποιος χρησιμοποιεί χυδαία γλώσσα/συμπεριφορά, δεν θυμάμαι από που βγαίνει, αλλά σημαίνει τοποθετημένα ακατάστατα
3) από τα ρ."συμβάλλω"(συμμετέχω σε μια ομάδα/σκοπό, συνεργάζομαι), από το ρήμα "τελώ"(=πράττω/κάνω, ενεργώ),και σημαίνει απ΄υτά που έχουν τελειώσει, έχουν γίνει ήδη,από το "δουλεύω"
4)καιρός+σκοπεύω,αυτός που παρατηρεί τον καιρό για να πράξει,όπου μεταφορικά ο καιρός ερμηνεύεται ως "κλίμα της εποχής",κοινωνικό,πολιτικό,κτλ.
5)Αν και δεν ξέρω από που βγαίνει, σημαίνει "από μακρυά"π.χ.χειρίομαι από μακρυά=τηλεχειρηστ΄ληηριο.συναντιέμαι με άλλα στελέχη μέσω υπολογιστή, χωρίς γυσική παρουσία=τηλεδιάσκεψη,αγοράζω από μακρυά= τηλεμάρκετινγκ
6)α(στερηγτικό)+ μηχανεύομαι(=σκεύτομαι τρόπο δράσης, καταστρώνω σχέδιο,π.χ."πολυμήχανος Οδυσσέας")
7)α(στερητικό)+άλγος(=πόνος).Το "α"γίνεται "αν"χάριν ευργωνίας, και σημαίνει αυτόν που δεν νοιώθει πόνο (π.χ. "αναλγητικά"=παυσίπονα,αυτά που παύουν τον πόνο),ή συμπόνοια (π.χ.αναλγητο κράτος)
8)παρά+εισέρχομαι=κάποιος που συμμετέχει κάπου που πήγε ακάλετσος, που εισήλθε κάπου που δεν θα'πρεπε.

(Μετράω μέρες για να προσθέσω το "πρώην") ΞΕΝΟΔΟΧΩΦ